Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

     Lesson          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Sense organs disorders in dogs
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Poruchy zmyslových orgánov u psov
Summary:Cieľom bakalárskej práce s názvom "Poruchy zmyslových orgánov u psov" je opísanie rôznych porúch a chorôb orgánov, ktorým sa pripisuje daný zmysel. Práca predstavuje výnimočnosť psa v rozmedzí živočíšnej ríše a to vďaka zmyslom, ktoré sprevádzajú jeho život. Tie sú takmer vo všetkých smeroch vyvinutejšie ako tie ľudské. Podľa písomných správ nás pes ako spoločník sprevádza už vyše dvetisíc rokov. Za tento čas sa človek naučil jeho zmysly dokonale využiť. Sú nám nápomocné v mnohých oblastiach nášho života. Práca poskytuje tematické zoradenie a opis psích zmyslov podľa dôležitosti v akom ich pes v prípade nutnosti používa. Ďalej sa zaoberá samotnými poruchami, ich predstavením, možnosťami ako im predchádzať a ako ich liečiť.
Key words:
pes, poruchy zmyslov, psie zmysly, zmyslové orgány

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited