Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identifikačné číslo: 1357
Univerzitný e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Porovnanie zdravotného stavu psov s PP a bez PP a krížencov
Autor: Ing. Barbora Harmanová
Pracovisko: Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
Vedúci práce: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Oponent:RNDr. Alena Rakovská, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Porovnanie zdravotného stavu psov s PP a bez PP a krížencov
Abstrakt:Záverečná práca sa venuje zdravotnému stavu psov s prihliadnutím na ich pôvod z hľadiska organizovanej kynológie. Rozoznáva tri kategórie: psy s preukazom o pôvode, psy tzv. "čistokrvné bez PP", a krížence. V prvej kapitole sa venuje plemenám psov -- histórii variability psa domáceho, plemenám a ich rozdeleniu do skupín podľa svetových kynologických organizácií, plemenitbe. V ďalšej kapitole pojednáva o chorobách s plemennou predispozíciou a sčítava možnosti ich prevencie. Nasleduje praktická časť, ktorej cieľom bolo získať a vyhodnotiť údaje o pôvode a zdravotnom stave jednotlivých psov, a to prostredníctvom dotazníka "Monitoring zdravia psov". Dotazník sa skladal z 5 častí: všeobecné otázky, otázky ohľadne veterinárnej starostlivosti o psa, otázky týkajúce sa chorôb psa, otázky týkajúce sa reprodukcie a doplňujúce otázky. V kapitole "Výsledky práce" graficky a slovne zhodnocuje výsledky prieskumu, a v diskusii sa ich snaží zdôvodniť s pomocou dostupných vedeckých poznatkov.
Kľúčové slová:psy, choroby, plemená, zdravie, preukaz pôvodu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene