Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

     Lesson
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Evaluation of breeding bull in Slovakia and the Czech Republic
Written by (author): Ing. Michaela Trefná
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie chovu bulteriéra na Slovensku a v Čechách
Summary:
Abstrakt TREFNÁ, Michaela: Zhodnotenie chovu bulteriéra na Slovensku a v Čechách (Diplomová práca) -- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat, Vedúca diplomovej práce : Ing. Hanusová Jana, PhD. Prvá časť našej diplomovej práce sa zaoberá všeobecne plemenom bulteriér a miniatúrny bulteriér, jeho históriou, štandardom, podmienkami chovnosti, najčastejšími ochoreniami, výživou a využitím. Časť je venovaná aj významným psom v histórii chovu bulteriéra. Ústrednou témou diplomovej práce je zhodnotenie chovu bulteriéra a miniatúrneho bulteriéra na Slovensku a v Čechách, a to hlavne bližšie oboznámenie s uchovnenými psami a sukami, farebným zastúpením chovných psov a súk, zdravotné testovanie a bližšie oboznámenie s plne testovanými psami plemena bulteriér a minatúrny bulteriér. Ďalej je uvedená štatistika chovu oboch plemien za roky 2012,2013 a 2014, kde sú uvedené vrhy, počty súk a psov, importované a exportované jedince a počty uchovnených psov a súk za uvedené roky. V závere diplomovej práce je spracovaný dotazník do ktorého sa zapojilo 73 chovateľov bulteriéra a minatúrneho bulteriéra, v ktorom sme sa zaoberali zastúpením pohlavia, farieb, krajinou pôvodu, zdravia, výstavami, využitím plemena a výživou a výsledky sme porovnali so štandardom.
Key words:
miniatúrny bulteriér, bulteriér, chovateľské stanice

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited