Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identifikačné číslo: 1357
Univerzitný e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)

     Výučba
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Zhodnotenie ustálenosti plemena americký stafordšírsky teriér v registrovanom chove a psov bez PP
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Zhodnotenie ustálenosti plemena americký stafordšírsky teriér v registrovanom chove a psov bez PP
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou ustálenosti plemena Americký stafordšírsky teriér. Dnes je všeobecne známe, že plemeno ako každé iné má stanovený štadard, ktorý by jedince zaradené do chovu mali spĺňať. Napriek tomu sa v chovoch vyskytujú tri odlišné typy psov. Na zrealizovanie výskumu a zistenie dnešnej situácie a v chovoch sme si zvolili tridsať jedincov tohto plemena. Tieto jedince boli dospelé za predpokladu ustáleného telesného vývoja. Z toho bolo pätnásť jedincov s preukazom pôvodu a na porovnanie situácie pätnásť jedincov bez preukazu pôvodu. Použili sme metódu merania kohútikovej výšky u psov, celkovej výšky , obvodu hlavy, dĺžky hlavy a zmeranie váhy jedincov. Tieto hodnoty sme zapísali do tabuliek a výsledky porovnávali so štandardom psa. Cieľom práce bolo zistiť ustálenosť plemena v dnešných chovoch. Cieľová skupina psov, na ktorých sme vykonávali merania bola veľmi individuálna, kde sme zistili že aj matka s dcérou z registrovaného chovu, boli odlišného typu Amerického stafordšírskeho teriéra.
Kľúčové slová:
Americký stafordšírsky teriér, ustálenosť, meranie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene