Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Origin, History and most common diseases affecting the rhodesian ridgebacks
Written by (author): Bc. Petra Soboňová
Department: Department of Small Animal Science (FAaFR)
Thesis supervisor: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Pôvod, história a najčastejšie ochorenia plemena rhodézsky ridgeback
Summary:V záverečnej práci na tému Pôvod, história a najčastejšie ochorenia plemena rhodézsky ridgeback sa zaoberáme plemenom rhodézsky ridgeback, ktoré je zaradené do 6.skupiny FCI. V prvej kapitole sme sa venovali histórii tohto plemena, pričom sme analyzovali predkov a postupný vývoj exteriéru aj povahových čŕt ridgebacka. Druhá kapitola je zameraná na zaradenie plemena do skupiny podľa poriadku FCI a všeobecnej charakteristike tejto skupiny a vymenovaniu jednotlivých plemien, ktoré do tejto skupiny spadajú. V nasledujúcich kapitolách práce sme sa venovali ako exteriéru plemena, tak pôvodu jeho pomenovania, ktoré má úzky súvis s jeho pôvodom v Afrike, tiež povahovým črtám rhodézskeho ridgebacka a v neposlednom rade aj pracovnému určeniu tohto plemena, či už v minulosti alebo v dobe súčasnej. Posledná kapitola je zameraná na zdravotné aspekty a ochorenia, ktoré postihujú plemeno rhodézsky ridgeback. Kapitola je rozdelená do niekoľkých podkapitol. Tieto následne obsahujú názvy a popis jednotlivých ochorení, ktoré sme považovali za najpodstatnejšie. Kapitola zahŕňa ochorenia ako dermoid sinus, dyspláziu bedrových a lakťových kĺbov, torziu žalúdka, pričom sme priložili aj obrázky či už z oblasti diagnostiky, či terapie týchto ochorení, tak ako aj niekoľko tabuliek a grafov, ktoré majú za úlohu priblížiť štatistiky výskytu daného ochorenia.
Key words:pes, dermoid sinus, ridge, dysplázia, rhodézsky ridgeback, plemeno

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited