Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

Contacts
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The Origin, History and Basic Care of The Selected Terrier Breeds
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Pôvod, história a základná starostlivosť o vybrané plemená teriérov
Summary:Cieľom záverečnej práce na tému Pôvod, história a základná starostlivosť o vybrané plemená teriérov je opis a charakteristika zvolených plemien teriérov. Týmito plemenami sú yorkshírsky teriér (YT) a staffordshírsky bulteriér (STB), ktoré sú v členení podľa triedenia plemien FCI zaradené do 3. skupiny. Bakalárska práca je členená na dve hlavné časti v ktorých sú osobitne charakterizované spomínané plemená teriérov. V prvej polovici sme sa venovali plemenu yorkshírsky teriér. Začali sme opisom histórie a pôvodu, pričom jeho súčasťou bol aj postupný vývoj exteriéru a analýza základných povahových čŕt. Tretia kapitola sa venuje zaradeniu plemena podľa poriadku FCI, pričom sekcia práce je zakončená plemenným štandardom. Nasledujúce kapitoly predstavujú celkovú starostlivosť. Predposledné kapitoly v ktorých sa zaoberáme opisom plemena yorkshírsky teriér, zahŕňajú problematiku týkajúcu sa zdravotných problémov a najčastejších chorôb vyskytujúcich sa u väčšiny plemien, tak aj pri YT. Na záver prvej časti práca obsahuje kratší opis správneho kŕmenia a výživy, ale zavedie nás aj do výstavného sveta. Druhá časť záverečnej práce týkajúca sa plemena staffordshírsky bulteriér je systematicky takmer totožná s opisom prvého zvoleného plemena. Po histórií, pôvode, predkoch a plemennom štandarde sme sa zamerali na povahu STB a následne jeho využitím a aktivitám, ktoré k tomuto plemenu neodkladne patria. Ďalšie kapitoly našej práce sú venované dôležitej výchove, starostlivosti a výžive. Záverečná kapitola obsahuje opis dedičných chorôb, zdravotných problémov, najčastejšie postihujúcich staffordshírskych bulteriérov.
Key words:Staffordshírsky bulteriér, Pes, Plemeno, Yorkshírsky teriér, FCI

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited