Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identifikační číslo: 1357
Univerzitní e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Zhodnotenie reprodukcie v chove nemeckých ovčiakov na Slovensku v rokoch 1996-2015
Autor: Ing. Kitti Babošová
Pracoviště: Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
Vedoucí práce: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Oponent:Ing. Ivan Imrich, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zhodnotenie reprodukcie v chove nemeckých ovčiakov na Slovensku v rokoch 1996-2015
Abstrakt:Predmetom diplomovej práce Zhodnotenie reprodukcie v chove nemeckých ovčiakov na Slovensku v rokoch 1996 - 2015 bolo analyzovať vznik a históriu nemeckého ovčiaka na Slovensku. Zamerali sme sa aj na celkový vývoj z vlka na psa, zakladateľa plemena, kde sme zistili, že ním bol pes Hektor von Linksrhein, ktorý bol svojím pánom Maxom Emilom Friedricomh von Stephanit premenovaný na Horand von Grafrath. Ďalej sme zistili využitie a veľkú všestrannosť plemena a jeho štandard. Nasledujúcou podstatnou kapitolou boli najčastejšie ochorenia, ktoré postihujú nemeckého ovčiaka, ktorými sú napr. dysplázia bedrového kĺbu, dysplázia lakťového kĺbu, artróza, torzia žalúdka a v neposlednom rade aj šedý zákal očnej šošovky. Základným výcvikom sme upriamili pozornosť na dôležité cviky, ktoré by mal nemecký ovčiak ovládať. V ďalších kapitolách práce sme sa venovali aj exteriéru, správaniu, využitiu a výžive. Poslednou časťou práce bola praktická časť, čiže výsledky a diskusia, ktorá analyzuje chov nemeckého ovčiaka na Slovensku od roku 1996 po rok 2015. Analýza zahŕňa počty narodených šteniat s PP na Slovensku a zaradenými do chovu, v pomere medzi psami a sukami, počty zaregistrovaných vrhov a zamerali sme sa aj na pomer medzi dovezenými a vyvezenými šteňatami zo Slovenska a na Slovensko. Porovnávali sme počty úspešných jedincov v rámci výstav z rokov 2011 až 2015.
Klíčová slova:reprodukcia, štandard, ochorenia, výstavy, nemecký ovčiak

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně