Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identifikačné číslo: 1357
Univerzitný e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie reprodukcie v chove nemeckých ovčiakov na Slovensku v rokoch 1996-2015
Autor: Ing. Kitti Babošová
Pracovisko: Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
Vedúci práce: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Oponent:Ing. Ivan Imrich, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie reprodukcie v chove nemeckých ovčiakov na Slovensku v rokoch 1996-2015
Abstrakt:Predmetom diplomovej práce Zhodnotenie reprodukcie v chove nemeckých ovčiakov na Slovensku v rokoch 1996 - 2015 bolo analyzovať vznik a históriu nemeckého ovčiaka na Slovensku. Zamerali sme sa aj na celkový vývoj z vlka na psa, zakladateľa plemena, kde sme zistili, že ním bol pes Hektor von Linksrhein, ktorý bol svojím pánom Maxom Emilom Friedricomh von Stephanit premenovaný na Horand von Grafrath. Ďalej sme zistili využitie a veľkú všestrannosť plemena a jeho štandard. Nasledujúcou podstatnou kapitolou boli najčastejšie ochorenia, ktoré postihujú nemeckého ovčiaka, ktorými sú napr. dysplázia bedrového kĺbu, dysplázia lakťového kĺbu, artróza, torzia žalúdka a v neposlednom rade aj šedý zákal očnej šošovky. Základným výcvikom sme upriamili pozornosť na dôležité cviky, ktoré by mal nemecký ovčiak ovládať. V ďalších kapitolách práce sme sa venovali aj exteriéru, správaniu, využitiu a výžive. Poslednou časťou práce bola praktická časť, čiže výsledky a diskusia, ktorá analyzuje chov nemeckého ovčiaka na Slovensku od roku 1996 po rok 2015. Analýza zahŕňa počty narodených šteniat s PP na Slovensku a zaradenými do chovu, v pomere medzi psami a sukami, počty zaregistrovaných vrhov a zamerali sme sa aj na pomer medzi dovezenými a vyvezenými šteňatami zo Slovenska a na Slovensko. Porovnávali sme počty úspešných jedincov v rámci výstav z rokov 2011 až 2015.
Kľúčové slová:reprodukcia, štandard, ochorenia, výstavy, nemecký ovčiak

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene