Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of reproduction in German Shepherds breeding in Slovakia in 1996 - 2015
Written by (author): Ing. Kitti Babošová
Department: Department of Small Animal Science (FAaFR)
Thesis supervisor: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Imrich, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie reprodukcie v chove nemeckých ovčiakov na Slovensku v rokoch 1996-2015
Summary:Predmetom diplomovej práce Zhodnotenie reprodukcie v chove nemeckých ovčiakov na Slovensku v rokoch 1996 - 2015 bolo analyzovať vznik a históriu nemeckého ovčiaka na Slovensku. Zamerali sme sa aj na celkový vývoj z vlka na psa, zakladateľa plemena, kde sme zistili, že ním bol pes Hektor von Linksrhein, ktorý bol svojím pánom Maxom Emilom Friedricomh von Stephanit premenovaný na Horand von Grafrath. Ďalej sme zistili využitie a veľkú všestrannosť plemena a jeho štandard. Nasledujúcou podstatnou kapitolou boli najčastejšie ochorenia, ktoré postihujú nemeckého ovčiaka, ktorými sú napr. dysplázia bedrového kĺbu, dysplázia lakťového kĺbu, artróza, torzia žalúdka a v neposlednom rade aj šedý zákal očnej šošovky. Základným výcvikom sme upriamili pozornosť na dôležité cviky, ktoré by mal nemecký ovčiak ovládať. V ďalších kapitolách práce sme sa venovali aj exteriéru, správaniu, využitiu a výžive. Poslednou časťou práce bola praktická časť, čiže výsledky a diskusia, ktorá analyzuje chov nemeckého ovčiaka na Slovensku od roku 1996 po rok 2015. Analýza zahŕňa počty narodených šteniat s PP na Slovensku a zaradenými do chovu, v pomere medzi psami a sukami, počty zaregistrovaných vrhov a zamerali sme sa aj na pomer medzi dovezenými a vyvezenými šteňatami zo Slovenska a na Slovensko. Porovnávali sme počty úspešných jedincov v rámci výstav z rokov 2011 až 2015.
Key words:reprodukcia, štandard, ochorenia, výstavy, nemecký ovčiak

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited