Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Observation of life and activity of free living European Beaver (Castor Fiber) in its natural environment
Written by (author): Ing. Michaela Havettová
Department: Department of Small Animal Science (FAaFR)
Thesis supervisor: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:RNDr. Alena Rakovská, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sledovanie života a aktivity voľne žijúceho bobra európskeho (Castor fiber) v prirodzenom prostredí
Summary:V našej diplomovej práci sme sa zamerali na život a aktivitu bobra v jeho prirodzenom prostredí. Popisujeme všeobecnú charakteristiku bobra európskeho (Castor fiber), jeho nároky na prostredie a potravu, reprodukciu a sociálny život, život ohrozujúce faktory, stavebnú činnosť či iné známky jeho prítomnosti. Ďalej sa venujeme trom štúdiám, v troch rôznych oblastiach Európy. Štúdie boli robené s cieľom zistiť, akým aktivitám sa bobor venuje počas jeho aktívnej periódy najviac a či sa mení jeho správanie v krajine bez predátorov. Dve zo štúdií boli robené voľným pozorovaním pomocou infrakamier a jedna s použitím akcelerometrov, čo sa ukázalo ako veľmi spoľahlivá a presná metóda.
Key words:bobor európsky, Castor fiber, aktivita, prirodzené prostredie, kastoreum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited