Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:History, training and evaluation breed of German Sherpherd nad Belgian Shepherd – Malinois
Written by (author): Ing. Zuzana Sidó
Department: Department of Small Animal Science (FAaFR)
Thesis supervisor: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:Ing. Mária Babošová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:História, výcvik a zhodnotenie chovu nemeckých ovčiakov a belgických ovčiakov - malinoisov
Summary:Diplomová práca obsahuje dôležité informácie týkajúce sa chovu čistokrvných psov na Slovensku so zameraním na plemená nemecký ovčiak a belgický ovčiak malinois. V práci sú informácie o histórii chovu psov s preukazom o pôvode na území Slovenska. Ďalej sú v práci zachytené informácie o pôvode oboch plemien a ich charakteristika ako aj ich pracovné využitie v minulosti a súčasnosti. Uvedené sú aj zásadné informácie o výchove výcviku a o porovnaní povahových vlastností ako aj o porovnaní vonkajších exteriérových vlastností. V práci sú uvedené aj významné ocenenia Slovenských kynológov v športovej kynológií z Majstrovstiev sveta WUSV a FCI dosiahnutá plemenami nemecký ovčiak a belgický ovčiak malinois. Nemecký ovčiak ako aj belgický ovčiak malinois sú všestranne využívané plemená. Táto práca slúži na ich predstavenie a lepšie spoznanie ich exteriérových ako aj povahových vlastností. Podľa záznamov v organizácií slovenská únia chovateľov nemeckých ovčiakov od roku 2004 do 2014 bolo zaregistrovaných 4568 vrhov z ktorých vzišlo 23 098 šteniat. Momentálne na Slovensku je zaevidovaných 164 chovateľských staníc. Počet dovezených jedincov bolo 661 od roku 2004 do 2014 a počet vyvezených jedincov 3089. Za ten čas splnilo podmienky chovnosti 2706 jedincov. Belgický ovčiak malinos je po nemeckom ovčiakovi druhým najčastejšie využívaným plemenom v športovej kynológii. Vyniká vysokým temperamentom vynikajúcou dynamikou a dobrou cvičiteľnosťou. Je to pomerne mladé plemeno a jeho chov u nás nemá dlhú tradíciu. Slovenský klub belgických ovčiakov vydal 260 ks pripúšťacích povolení v rokoch 2012 až 2015. Za ten čas počet narodených šteniat bolo 1024 z toho 534 psov a 490 súk. Momentálne na Slovensku je zaevidovaných 98 chovateľských staníc.
Key words:nemecký ovčiak, belgický ovčiak - malinois, výcvik, povaha, využitie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited