Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:History, use and evaluation of the current rearing russian wolfhound (borzoi) in Slovakia
Written by (author): Ing. Nikola Spišiaková
Department: Department of Small Animal Science (FAaFR)
Thesis supervisor: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:Ing. Lýdia Jedlovská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis: História, využitie a zhodnotenie súčasného chovu ruského chrta (barzoja) v SR
Summary:V tejto práci sme spracovali informácie o plemene ruský chrt. Z dostupných zdrojov sme opísali vznik plemena, jeho bohatú a rozsiahlu históriu, využitie v minulosti, rozšírenie tohto plemena z Ruska do ostatných častí sveta, ďalej jeho uznanie ako plemeno a vznik oficiálneho štandardu. V ďalšej časti práca pojednáva o jeho využití v súčasnosti, nielen na Slovensku, ale aj v jeho pôvodnej domovine Rusku, pretože toto využitie je rozdielne u nás. Podrobne je tu popísaný exteriér a povaha tohto plemena a aj zdravotné problémy, ktoré toto plemeno môžu postihovať. Hlavnou časťou tejto práce je spracovanie údajov o chove tohto plemena na Slovensku. Zistili sme že, k dnešnému dňu sa na Slovensku nachádza dokopy 43 chovných, resp. uchovnených barzojov, z toho je 28 súk a 15 psov. Zistili sme, že až 40 % psov a až 57 % súk bolo importovaných zo zahraničných krajín, z ktorých prevažuje Česká republika. Ďalej sme zistili, že v priebehu rokov 2010 až 2015 bolo odchovaných 19 vrhov, čo činí až 112 šteniat. Nedá sa úplne zhodnotiť, ktorý rok bol najúspešnejší, pretože aj keď v roku 2011 bolo narodených až 6 vrhov a teda spolu 34 šteniat, v roku 2014 bolo odchovaných až 36 šteniat a to len z 5 vrhov.
Key words:barzoj, výstavy, chov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited