Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:German shepherd, training and exploitation
Written by (author): Ing. Zuzana Sidó
Department: Department of Small Animal Science (FAaFR)
Thesis supervisor: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:Ing. Slavomír Mindek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nemecký ovčiak, výcvik a využitie
Summary:Témou predkladanej bakalárskej práce je oboznámenie o pôvode a vzniku plemena nemeckého ovčiaka. Charakterizovať jednotlivých predkov, od úplného vzniku, až do súčasnosti. Cieľom bolo spoznať jeho exteriérové znaky, povahové vlastnosti a inteligenciu. Zoznámiť sa s ochoreniami, ktoré toto plemeno môžu postihnúť a to hlavne s dyspláziou lakťového a bedrového kĺbu. Oboznámiť sa s pôvodným pracovným využitím a dnešným využitím na celom svete, hlavne u polície ale aj v iných oblastiach ako je armáda, športová kynológia alebo slúžia aj ako vodiace psy. Stručne charakterizovať spôsob výcviku a podstatu výcviku, a aké sú vhodné podnety pre úspešný výcvik. Oboznámiť so skúškami a kategóriami jednotlivých skúšok z akých disciplín sa skladajú skúšky. Predstaviť najvyššiu kategóriu existujúcu v športovej kynológií a to IPO-3, podľa ktorého sa preteká aj na WUSV a stručne popísať o WUSV v roku 2012, kedy Slovensko dosiahlo obrovský úspech. V závere zhodnotiť plemeno a jeho povahové vlastnosti. Ak je nemecký ovčiak vychovaný a odchovaný ako treba pre svoju rodinu je schopný urobiť čokoľvek.
Key words:nemecký ovčiak, skúšky, WUSV, kategórie, športová kynológia, plemeno

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited