Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

     
     Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Evaluation of reproduction papillon breed in the kennel "de Pompadour"
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zhodnotenie reprodukcie plemena papillon v chovateľskej stanici "De Pompadour"
Summary:
Spoločenské plemená majú bohatú históriu. Boli milované a vyhľadávané panovníkmi, bohatými šľachticmi a kráľmi. Plnili rôzne úlohy, no najdôležitejšia bola úloha spoločníka. Vyvinulo sa mnoho malých plemien dlhodobým krížením a zložitou plemenitbou, až kým nevznikli dnešné plemená ako ich poznáme. Jedným z týchto kráľovských plemien je aj papillon. Toto spoločenské plemeno sme si vybrali aby sme poukázali na jeho krásu a výnimočnosť, keďže bolo dlho nepoznané. Mnohí ľudia si toto plemeno mýlia s čivavou, no jeho charakteristické motýlie uši každého spochybnia. Cieľom našej práce bolo priblížiť toto pôvabné plemeno verejnosti, vyzdvihnúť jeho najkrajšie vlastnosti, ale hlavne sme sa zamerali konkrétne na chovateľskú stanicu "de Pompadour". Táto chovateľská stanica vznikla v roku 2002 a má za sebou už mnoho skúseností s chovom, reprodukciou a chorobami tohto plemena. Preto sme vypracovali na základe zozbieraných informácií rôzne porovnania a analýzy, ktoré priblížia fungovanie chovateľskej stanice.
Key words:
reprodukcia, choroby, papillon, chovateľská stanica, spoločenské plemeno

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited