Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identifikační číslo: 1357
Univerzitní e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Charakteristika a ochrana druhov z čeľade: Ľudoopovité
Autor: Bc. Simona Bolebruchová
Pracoviště: Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
Vedoucí práce: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Oponent:Ing. Mária Babošová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Charakteristika a ochrana druhov z čeľade: Ľudoopovité
Abstrakt:Cieľom tejto záverečnej práce je charakterizovať druhy z čeľade ľudoopovité (Hominidae), kam patria druhy ako sú šimpanz učenlivý, šimpanz bonobo, orangutan bornejský, orangutan sumatriansky, gorila horská, gorila nížinná a zároveň poukázať na ich ohrozenie a ich ochranu. Veľké ľudoopy sú nášmu rodu najbližší. Práve šimpanz, gorila a orangutan boli najväčším predmetom záujmu vedcov, ktorý sa zaujímali o evolúciu človeka. Preto táto skupina primátov patrí k najviac preskúmaným. Štúdiá dokonca dokázali, že geneticky je gorila vzdialenejšia šimpanzom viac ako šimpanz človeku. Vo väčšine ohľadov je táto čeľaď preštudovaná najpodrobnejšie zo všetkých zvierat. Druhy z tejto čeľade môžeme charakterizovať ako skupinu veľkých alebo stredne veľkých cicavcov s výrazným veľkostným a tvarovým pohlavným dimorfizmom. Zo strany ochrany sme charakterizovali metódy ochrany tejto čeľade a faktory, ktoré ovplyvňujú ich život vo voľnej prírode, keďže neustále postupujúca civilizácia ohrozila veľmi veľký počet druhov z tejto čeľade. Takže v tomto období sa mnoho spoločností, rezervácií a organizácií snaží zachrániť to, čo ľudstvo takmer vyhubilo a bohužiaľ ešte stále ničí. Človek bezohľadne ničí prostredie, v ktorom tieto druhy žijú, ničia pralesy, ktoré sú ich prirodzeným útočiskom. V tejto práci sme sa zamerali na stavbu ich tela, vývoj, na najdôležitejšie informácie a zaujímavosti o ich živote v prírode ale aj v zajatí a etologické zvláštnosti druhov z tejto čeľade.
Klíčová slova:orangutan bornejský, orangutan sumatriansky, správanie ľudoopov, ochrana čeľade ľudoopovité, šimpanz učenlivý, gorila horská

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně