Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identifikačné číslo: 1357
Univerzitný e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Charakteristika a ochrana druhov z čeľade: Ľudoopovité
Autor: Bc. Simona Bolebruchová
Pracovisko: Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
Vedúci práce: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Oponent:Ing. Mária Babošová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Charakteristika a ochrana druhov z čeľade: Ľudoopovité
Abstrakt:Cieľom tejto záverečnej práce je charakterizovať druhy z čeľade ľudoopovité (Hominidae), kam patria druhy ako sú šimpanz učenlivý, šimpanz bonobo, orangutan bornejský, orangutan sumatriansky, gorila horská, gorila nížinná a zároveň poukázať na ich ohrozenie a ich ochranu. Veľké ľudoopy sú nášmu rodu najbližší. Práve šimpanz, gorila a orangutan boli najväčším predmetom záujmu vedcov, ktorý sa zaujímali o evolúciu človeka. Preto táto skupina primátov patrí k najviac preskúmaným. Štúdiá dokonca dokázali, že geneticky je gorila vzdialenejšia šimpanzom viac ako šimpanz človeku. Vo väčšine ohľadov je táto čeľaď preštudovaná najpodrobnejšie zo všetkých zvierat. Druhy z tejto čeľade môžeme charakterizovať ako skupinu veľkých alebo stredne veľkých cicavcov s výrazným veľkostným a tvarovým pohlavným dimorfizmom. Zo strany ochrany sme charakterizovali metódy ochrany tejto čeľade a faktory, ktoré ovplyvňujú ich život vo voľnej prírode, keďže neustále postupujúca civilizácia ohrozila veľmi veľký počet druhov z tejto čeľade. Takže v tomto období sa mnoho spoločností, rezervácií a organizácií snaží zachrániť to, čo ľudstvo takmer vyhubilo a bohužiaľ ešte stále ničí. Človek bezohľadne ničí prostredie, v ktorom tieto druhy žijú, ničia pralesy, ktoré sú ich prirodzeným útočiskom. V tejto práci sme sa zamerali na stavbu ich tela, vývoj, na najdôležitejšie informácie a zaujímavosti o ich živote v prírode ale aj v zajatí a etologické zvláštnosti druhov z tejto čeľade.
Kľúčové slová:orangutan bornejský, orangutan sumatriansky, správanie ľudoopov, ochrana čeľade ľudoopovité, šimpanz učenlivý, gorila horská

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene