Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

Contacts
     
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Characteristics and protection of species from the family of great apes
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Mária Babošová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Charakteristika a ochrana druhov z čeľade: Ľudoopovité
Summary:
Cieľom tejto záverečnej práce je charakterizovať druhy z čeľade ľudoopovité (Hominidae), kam patria druhy ako sú šimpanz učenlivý, šimpanz bonobo, orangutan bornejský, orangutan sumatriansky, gorila horská, gorila nížinná a zároveň poukázať na ich ohrozenie a ich ochranu. Veľké ľudoopy sú nášmu rodu najbližší. Práve šimpanz, gorila a orangutan boli najväčším predmetom záujmu vedcov, ktorý sa zaujímali o evolúciu človeka. Preto táto skupina primátov patrí k najviac preskúmaným. Štúdiá dokonca dokázali, že geneticky je gorila vzdialenejšia šimpanzom viac ako šimpanz človeku. Vo väčšine ohľadov je táto čeľaď preštudovaná najpodrobnejšie zo všetkých zvierat. Druhy z tejto čeľade môžeme charakterizovať ako skupinu veľkých alebo stredne veľkých cicavcov s výrazným veľkostným a tvarovým pohlavným dimorfizmom. Zo strany ochrany sme charakterizovali metódy ochrany tejto čeľade a faktory, ktoré ovplyvňujú ich život vo voľnej prírode, keďže neustále postupujúca civilizácia ohrozila veľmi veľký počet druhov z tejto čeľade. Takže v tomto období sa mnoho spoločností, rezervácií a organizácií snaží zachrániť to, čo ľudstvo takmer vyhubilo a bohužiaľ ešte stále ničí. Človek bezohľadne ničí prostredie, v ktorom tieto druhy žijú, ničia pralesy, ktoré sú ich prirodzeným útočiskom. V tejto práci sme sa zamerali na stavbu ich tela, vývoj, na najdôležitejšie informácie a zaujímavosti o ich živote v prírode ale aj v zajatí a etologické zvláštnosti druhov z tejto čeľade.
Key words:
orangutan bornejský, orangutan sumatriansky, správanie ľudoopov, ochrana čeľade ľudoopovité, šimpanz učenlivý, gorila horská

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited