Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Characteristics and breeding of large catfish carnivores
Written by (author):
Department: Department of Small Animal Science (FAaFR)
Thesis supervisor:
Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:Ing. Mária Babošová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Charakteristika a chov veľkých mačkovitých mäsožravcov
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce bol náhľad do sveta veľkých mačkovitých šeliem. Práca začínala podrobnou taxonómiou jednotlivých druhov, patriacich do čeľade veľké mačkovité šelmy. Táto čeľaď zahŕňa šesť druhov: levy, tigre, leopardy, jaguáre, leopardy snežné a leopardy obláčikové. V práci sú rozobraté základné popisy tejto čeľade, anatómia, spôsob života, ako aj ich jedinečné zmysly. Ďalej nasledoval podrobný popis jednotlivých druhov, ich charakteristika, výskyt, spôsob života, lov, rozmnožovanie, ako aj poddruhy. Ďalšia časť tejto práce bola zameraná na chov týchto zvierat, tiež chovné priestory a ich vybavenie, spôsob, druh, ale aj dávkovanie krmiva. V závere práce je priložený zákon, ktorý určuje podmienky a spôsob obstarania týchto zvierat na Slovensku a doklady potrebné na schválenie chovu.
Key words:
mačkovití šelmy , charakteristika, chov, ubikácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited