Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identifikační číslo: 1357
Univerzitní e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Charakteristika, chov a ochrana vybraných druhov cicavcov Južnej Ameriky
Autor: Bc. Michaela Môciková
Pracoviště: Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
Vedoucí práce: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Oponent:Ing. Slavomír Mindek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Charakteristika, chov a ochrana vybraných druhov cicavcov Južnej Ameriky
Abstrakt:Naša bakalárska práca na tému „Charakteristika, chov a ochrana vybraných druhov cicavcov Južnej Ameriky“, sa z dôvodu veľmi rozsiahlej problematiky zameriava len na vybrané druhy cicavcov. Konkrétnymi druhmi sú: tapír juhoamerický (Tapirus terrestris), mravčiar veľký (Myrmecophaga tridactyla), kapybara močiarna (Hydrochoerus hydrochaeris) a leňochod dvojprstý (Choloepus didactylus). Bakalárska práca sa člení na štyri hlavné kapitoly. Dôraz sme kládli najmä na ich taxonomické zaradenie, všeobecný popis stavby tela, podľa ktorého sa dá daný druh jednoznačne určiť, geografické rozšírenie, biotop, etologické prejavy, komunikácia v rámci druhu, rozmnožovanie, potravové správanie a ohrozenie. Poukázali sme na ohrozenie v rámci ich populácie a druhu, ktoré je v súčasnosti dôležitou témou. Celá práca je obohatená o vlastné fotografie a skúsenosti získane počas zahraničnej stáže.
Klíčová slova:tapír juhoamerický, charakteristika, mravčiar veľký, kapybara močiarna, leňochod dvojprstý

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně