Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identifikačné číslo: 1357
Univerzitný e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Charakteristika, chov a ochrana vybraných druhov cicavcov Južnej Ameriky
Autor: Bc. Michaela Môciková
Pracovisko: Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
Vedúci práce: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Oponent:Ing. Slavomír Mindek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Charakteristika, chov a ochrana vybraných druhov cicavcov Južnej Ameriky
Abstrakt:Naša bakalárska práca na tému „Charakteristika, chov a ochrana vybraných druhov cicavcov Južnej Ameriky“, sa z dôvodu veľmi rozsiahlej problematiky zameriava len na vybrané druhy cicavcov. Konkrétnymi druhmi sú: tapír juhoamerický (Tapirus terrestris), mravčiar veľký (Myrmecophaga tridactyla), kapybara močiarna (Hydrochoerus hydrochaeris) a leňochod dvojprstý (Choloepus didactylus). Bakalárska práca sa člení na štyri hlavné kapitoly. Dôraz sme kládli najmä na ich taxonomické zaradenie, všeobecný popis stavby tela, podľa ktorého sa dá daný druh jednoznačne určiť, geografické rozšírenie, biotop, etologické prejavy, komunikácia v rámci druhu, rozmnožovanie, potravové správanie a ohrozenie. Poukázali sme na ohrozenie v rámci ich populácie a druhu, ktoré je v súčasnosti dôležitou témou. Celá práca je obohatená o vlastné fotografie a skúsenosti získane počas zahraničnej stáže.
Kľúčové slová:tapír juhoamerický, charakteristika, mravčiar veľký, kapybara močiarna, leňochod dvojprstý

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene