Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

     
Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Characteristics, breeding and protection of certain species of mammals of South America
Written by (author):
Bc. Michaela Môciková
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Slavomír Mindek, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Charakteristika, chov a ochrana vybraných druhov cicavcov Južnej Ameriky
Summary:
Naša bakalárska práca na tému „Charakteristika, chov a ochrana vybraných druhov cicavcov Južnej Ameriky“, sa z dôvodu veľmi rozsiahlej problematiky zameriava len na vybrané druhy cicavcov. Konkrétnymi druhmi sú: tapír juhoamerický (Tapirus terrestris), mravčiar veľký (Myrmecophaga tridactyla), kapybara močiarna (Hydrochoerus hydrochaeris) a leňochod dvojprstý (Choloepus didactylus). Bakalárska práca sa člení na štyri hlavné kapitoly. Dôraz sme kládli najmä na ich taxonomické zaradenie, všeobecný popis stavby tela, podľa ktorého sa dá daný druh jednoznačne určiť, geografické rozšírenie, biotop, etologické prejavy, komunikácia v rámci druhu, rozmnožovanie, potravové správanie a ohrozenie. Poukázali sme na ohrozenie v rámci ich populácie a druhu, ktoré je v súčasnosti dôležitou témou. Celá práca je obohatená o vlastné fotografie a skúsenosti získane počas zahraničnej stáže.
Key words:
tapír juhoamerický, charakteristika, mravčiar veľký, kapybara močiarna, leňochod dvojprstý

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited