Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

     
     
Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Impact assessment of selected species feed on the quality litters bitches of small breeds
Written by (author):
Department:
Department of Small Animal Science (FAaFR)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Mária Babošová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zhodnotenie vplyvu vybraných druhov krmív na kvalitu vrhov sučiek malých plemien psov
Summary:
Uctievané, milované a vysoko hodnotené. Také boli už od čias ich vzniku malé plemená psov. Ich bohatá história úzko spätá s kráľovskými a šľachtickými rodinami predurčila ich život v roli maznáčikov. Hoci pôvodný zámer ich šľachtenia mal skôr praktický význam, portréty zo všetkých kútov sveta jasne dokazujú, kde bolo ich miesto už od nepamäti. Ich piedestál vyzdvihuje obrovské množstvo príbehov, mýtov a rituálov, ktoré sa dodnes zachovali či už písmom alebo ústnym podaním. A ich popularita stále rastie. Medzi tieto kráľovské plemená patrí aj papillon, pomeranian a čivava. Cieľom našej práce bolo priblížiť tieto nádherné a oddané plemená širokej verejnosti, vyzdvihnúť ich charakteristické črty a poukázať na ich životné potreby. S využitím vlastných poznatkov a skúseností, ako aj dlhoročnej praxe chovateľskej stanice de Pompadour v chove papillonov a pomeranianov, sme sa zamerali na nevyhnutnú potrebu každého živého tvora, výživu a jej vplyv na reprodukciu týchto malých plemien psov.
Key words:
papillon, pomeranian, čivava, výživa, reprodukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited