Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

     
          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Assessment of the incidence of dogs' sense organ disorders in Slovakia
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie výskytu porúch zmyslových orgánov u psov na Slovensku
Summary:
Cieľom diplomovej práce s názvom Zhodnotenie výskytu porúch zmyslových orgánov u psov na Slovensku je opísanie rôznych chorôb a zdravotných odlišností zmyslových orgánov a zhodnotenie výskumu, ktorý je zameraný na častosť ich výskytu v rámci Slovenskej republiky. Práca opisuje výnimočnosť psa v rozmedzí živočíšnej ríše a to kvôli zmyslom, ktoré sprevádzajú jeho život. Zmysly psa sú takmer vo všetkých smeroch vyvinutejšie ako ľudské. Podľa písomných správ nás pes sprevádza už viac ako dvetisíc rokov. Za tento čas sa stali psie zmysly pre človeka nenahraditeľné. Práca predstavuje opis zmyslov, ich poruchy, možnosti ako im predchádzať, ako ich liečiť a zhodnotenie týchto chorôb so zreteľom na ich najčastejší výskyt vo veterinárnych ambulanciách na celom území Slovenska.
Key words:
pes, psie zmysly, poruchy zmyslov, zmyslové orgány

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited