Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 

     Lesson
     
     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
History, standards, education and exercise of a breed, American Staffordshire terrier
Written by (author): Ing. Veronika Pákozdyová
Department: Department of Small Animal Science (FAaFR)
Thesis supervisor:
Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
História, štandard, výchova a výcvik plemena americký staffordshirský teriér
Summary:PÁKOZDYOVÁ, Veronika: História, štandard, výchova a výcvik plemena americký staffordshirský teriér. [Bakalárska práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta agrobiologie a potravinových zdrojov; Katedra hydinárstva a malých hospodářských zvierat. -- Vedúci záverečnej práce: Ing. Jana Hanusová, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár v odbore Živočíšna produkcia, štúdijný program: Manažment živočíšnej výroby. Nitra FAPZ SPU. 44 s. Cieľom záverečnej práce bolo oboznámiť sa s plemenom americký staffordshirský teriér, o jeho histórii, charakteristike, štandarde, výchove a výcviku. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Obsahuje dve tabuľky a päť obrázkov v texte a štrnásť príloh. Prvá kapitola je venovaná pôvodu psa, domestikácii, histórii vzniku plemena americký staffordshirský teriér, ďalej jeho charakteristike a štandardu a súčasnému využitiu. V ďalšej časti sme charakterizovali výchovu tohoto plemena a jej základy, zásady, princípy, ako aj domácu výchovu. V záverečnej kapitole sme sa zaoberali výcvikom ako samotným tak aj výcvikom šteňaťa, foriem odmien, základného vybavenia potrebného pre výcvik, cvikov poslušnosti, pre obranné práce a pachové práce.
Key words:
Americký staffordshirský teriér, história, štandard, výchova, výcvik

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited