Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 

     
     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Evaluation of the growing abilities of chinchilla pups in the selected breeding
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zhodnotenie rastových schopností mláďat činčíl vo vybranom chove
Summary:Diplomová práca s názvom „Zhodnotenie rastových schopností mláďat činčíl vo vybranom chove“ je rozdelená do niekoľko hlavných kapitol a podkapitol. V teoretickej časti sme rozobrali históriu a ich život vo voľnej prírode, taxonómiu, biológiu, výživu, nároky na chov a reprodukčné vlastnosti. Zamerali sme sa na informácie užitočné pre chovateľov. Vo výskumnej časti sme sa zamerali na informácie o jedincoch vo výskume a podmienkach, v ktorých sme realizovali výskum. V práci sme zbierali údaje každý deň od narodenia po obdobie dvoch mesiacov. Informácie sme v práci ďalej spracovali a vyhodnotili. Zistili sme, že počet mláďat vo vrhu je nepriamo úmerná výške prírastku na hmotnosti. Vypozorovali sme rozdiely v rýchlosti rastu pri rôznom počte jedincov vo vrhu. Taktiež sme sa dozvedeli rýchlosť rastu v jednotlivých vrhoch medzi súrodencami. V neposlednom rade sme vypočítali celkový aj čiastkový prírastok na živej hmotnosti. Zistili sme, ktoré jedince v skupine, ale aj celkovo boli najľahšie, alebo najťažšie, a ktoré priemerné. Všetky údaje sme spracovali graficky a do tabuliek pre lepšiu prehľadnosť.
Key words:výživa, činčila, reprodukcia, chov, hlodavce

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited