Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 

     Lesson          Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Evaluation of the occurrence of diseases of the urogenital system in cats in Slovak Republic
Written by (author): Ing. Michaela Miadoková
Department:
Department of Small Animal Science (FAaFR)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Mária Babošová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zhodnotenie výskytu ochorení močopohlavného ústrojenstva u mačiek v SR
Summary:
Cieľom diplomovej práce s názvom „Zhodnotenie výskytu ochorení močopohlavného ústrojenstva u mačky na Slovensku“ je opísanie rôznych chorôb postihujúcich urologický a pohlavný trakt. Výskum je zameraný na výskyt týchto ochorení a úmrtnosť na dané ochorenia v rámci Slovenskej republiky. Práca opisuje dané ochorenie, príčinu vzniku, ich diagnostiku a liečbu. Močový a pohlavný trakt mačiek je najviac postihovaný ochoreniami, ktoré často vyúsťujú k úhynu. Preto v práci popisujeme aj možnosti ako týmto ochoreniam predchádzať, liečiť ich so zreteľom na ich najčastejší výskyt vo veterinárnych ambulanciách v Slovenskej republike.
Key words:
mačka, ochorenia, močová sústava, pohlavná sústava

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited