Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

Contacts
     
Lesson     Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:The performance evaluation of selected breeds of the Sighthounds on race track
Written by (author):
Department:
Department of Small Animal Science (FAaFR)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Lýdia Jedlovská, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zhodnotenie výkonu vybraných plemien chrtov na dostihoch
Summary:
Touto prácou by sme chceli predstaviť skupinu plemien chrtov, priblížiť ich históriu, zhrnúť základné exteriérové a povahové znaky a vyzdvihnúť ich ako výkonných bežcov. V práci je poukázané na využitie chrtov v minulosti ako funkčných lovcov a súčasné využitie v dostihovom športe (terénne dostihy a dostihy na dostihovej dráhe), ktorý je bližšie popísaný. Priblížené sú tu podmienky a zásady dostihového športu, ako aj nevyhnutný tréning, príprava, starostlivosť a výživa dostihového psa. Cieľom práce je zhodnotenie výkonu vybraných plemien chrtov (afgánske chrty, perzské chrty a anglické chrty) na dostihových dráhach. V hlavnej časti práce sme namerané časy z dostihových dráh analyzovali a porovnávali, pričom sme zistili, že u afgánskych chrtov došlo k zlepšeniu výkonu, teda zvýšeniu rýchlosti za posledných desať rokov. U perzských chrtov sa výkon zlepšil len veľmi mierne a anglické chrty ukazujú veľmi stabilný výkon za celé pozorované obdobie. Z pozorovaných plemien dosahovali najvyššiu rýchlosť anglické chrty, po nich nasledovali perzské chrty a najpomalšie sa ukázali byť afgánske chrty.
Key words:
chrty, dostihy, výkon, saluki, greyhound, afgánsky chrt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited