Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identifikačné číslo: 1357
Univerzitný e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Biológia, systematika druhov žiráf a podmienky ich chovu v zajatí
Autor: Bc. Ivan Vojtek
Pracovisko: Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
Vedúci práce: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Oponent:Ing. Lýdia Jedlovská, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Biológia, systematika druhov žiráf a podmienky ich chovu v zajatí
Abstrakt:Táto bakalárská práca pojednáva o všeobecných biologických údajoch žiráf žijúcich vo voľnej prírode a poznaní interakcií jednotlivých faktorov ovplyvňujúcich životnú existenciu týchto zvierat, ktorých následná praktická aplikácia je nevyhnutná a potrebná pri tvorbe vhodných chovateľských podmienok v zajatí. Ďalej sa v práci zaoberáme definíciou nedávno pozmeneného názvoslovia druhov a poddruhov žiráf, ktoré si pomaly osvojuje aj široká odborná verejnosť. V Únii českých a slovenských zoologických záhrad bola prvou lastovičkou práve zoologická záhrada hlavného mesta Prahy, ktorá začala novú nomenklatúru užívať v priebehu minulého roka napriek neskoršej kritike, ktorú zožala na komisii pre chov žiráf, antilop, tiav a koňovitých na prelome mája a júna 2017 v Olomouci. V závere nadväzujeme na prvú časť bakalárskej práce a dávame do pozornosti štandardy podmienok chovu žiráf v zajatí, zohľadnením ktorých sa výrazne prispieva k zvyšovaniu úrovne welfare a zlepšovaniu kondičného stavu chovaných jedincov, čo ocení na prvý pohľad aj nejedno laické oko návštevníkov.
Kľúčové slová:žirafy, chov v zajatí, taxonómia, podmienky chovu, biológia žiráf

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene