Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

Contacts          Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Biology, systematics of giraffe species and conditions of their breeding in captivity
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:Ing. Lýdia Jedlovská, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Biológia, systematika druhov žiráf a podmienky ich chovu v zajatí
Summary:
Táto bakalárská práca pojednáva o všeobecných biologických údajoch žiráf žijúcich vo voľnej prírode a poznaní interakcií jednotlivých faktorov ovplyvňujúcich životnú existenciu týchto zvierat, ktorých následná praktická aplikácia je nevyhnutná a potrebná pri tvorbe vhodných chovateľských podmienok v zajatí. Ďalej sa v práci zaoberáme definíciou nedávno pozmeneného názvoslovia druhov a poddruhov žiráf, ktoré si pomaly osvojuje aj široká odborná verejnosť. V Únii českých a slovenských zoologických záhrad bola prvou lastovičkou práve zoologická záhrada hlavného mesta Prahy, ktorá začala novú nomenklatúru užívať v priebehu minulého roka napriek neskoršej kritike, ktorú zožala na komisii pre chov žiráf, antilop, tiav a koňovitých na prelome mája a júna 2017 v Olomouci. V závere nadväzujeme na prvú časť bakalárskej práce a dávame do pozornosti štandardy podmienok chovu žiráf v zajatí, zohľadnením ktorých sa výrazne prispieva k zvyšovaniu úrovne welfare a zlepšovaniu kondičného stavu chovaných jedincov, čo ocení na prvý pohľad aj nejedno laické oko návštevníkov.
Key words:
žirafy, chov v zajatí, taxonómia, podmienky chovu, biológia žiráf

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited