Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

     Lesson
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Detection of rabies antibodies in serum of dogs
Written by (author):
Department:
Department of Small Animal Science (FAaFR)
Thesis supervisor: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Detekcia antirabických protilátok v sérach psov
Summary:V tejto diplomovej práci sú popísané príznaky, diagnostika, liečba, prevencia, príčiny, vakcinácia, očkovacia schéma besnoty. Popísaná je ELISA metóda, ktorou sa test uskutočnil. V práci sú uvedené zdroje, ktoré sa zaoberajú besnotou na Slovensku aj v okolitých krajinách. Bola odoberaná krv od 40 jedincov, všetci boli vakcinovaní a zisťovala sa hladina protilátok u psov z Košického útulku -- únie vzájomnej pomoci ľudi a psov.
Key words:besnota, protilatky, elisa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited