Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

Contacts
     
Lesson
     
Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
History, characteristics and breeding of Central Asian Shepherd dog
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:Ing. Slavomír Mindek, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
História, charakteristika a chov plemena stredoázijský ovčiak
Summary:
BLAHÚT, Stanislav: História, charakteristika a chov plemena stredoázijský ovčiak. [bakalárska práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov. Katedra špeciálneho chovateľstva. Školiteľ: Ing. Jana Hanusová PhD., Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. Nitra: FAPZ SPU, 2020. 57 s. Predložená bakalárska práca sa zaoberá problematikou chovu plemena stredoázijských ovčiakov, rozoberá históriu chovu, jeho pôvod a rozčleňuje základné typy stredoázijských ovčiakov. Charakterizuje plemeno z pohľadu schváleného štandardu plemena FCI a prináša zhodnotenie jeho povahových a exteriérových vlastností. Práca sa venuje možnostiam chovu a využitiu tohto plemena v praxi, kde prináša niekoľko možností použitia výcvikových metód. Poukazuje na prirodzené povahové vlastnosti stredoázijského ovčiaka ako pastierskeho psa možnosť jeho využitia na ochranu stáda pred divokými šelmami. Zameriava sa na činnosti klubu stredoázijských ovčiakov a ruských plemien, kde porovnáva podmienky chovu a prináša jeho zhodnotenie a venuje sa aktuálnym problémom chovu.
Key words:
stredoázijský ovčiak, pastierske psy, očiarke psy, Klub stredoázijských ovčiakov a ruských plemien

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited