Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 

Contacts
     
     
Publications     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:The history, characteristics and breeding of setters
Written by (author):
Bianka Bezáková
Department:
Department of Small Animal Science (FAaFR)
Thesis supervisor:
Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:
Ing. Mária Babošová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
História, charakteristika a chov setrov
Summary:Cieľom záverečnej práce na tému „ História, charakteristika a chov setrov“ je prezentovať históriu, charakteristiku a chov plemien setrov, ktoré FCI zaraďuje do 7. skupiny – stavače. Prácu sme začali zaradením plemien, ich históriou a pôvodom. Ďalej je v práci opísaný ich plemenný štandard uznaný FCI, charakteristika plemena, jeho povahové vlastnosti a výzor exteriéru. V ďalšej kapitole sa venujeme starostlivosti o dané plemená, ich srsť, uši, chrup. Predposledná kapitola je zameraná na opis typických ochorení, ich spôsob nákazy, príznaky a liečbu. Záver práce je venovaný výcviku poľovných psov a poľovníckym skúškam určených pre stavače.
Key words:írsky seter, gordon seter, anglický seter, írsky červeno - biely seter, FCI, poľovný pes, plemeno, výcvik, poľovnícke skúšky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited