Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 

Contacts               Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Monitoring the number of great apes in selected zoos
Written by (author):
Department: Department of Small Animal Science (FAaFR)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Monitoring počtu ľudoopov vo vybraných zoologických záhradách
Summary:
V tejto diplomovej práci sme spracovali všetky dostupné informácie o jednotlivých druhoch z čeľade ľudoopovité (Hominidae). Charakterizovali sme ich anatómiu, spôsob života vo voľnej prírode, ich správanie a históriu chovu ľudoopov v zoologických záhradách. V ďalšej časti práce sme zosumarizovali počty jednotlivých druhov, ktoré sa nachádzali vo vybraných zoologických záhradách na Slovensku a v Česku v období od roku 2008 do roku 2018. Popísali sme jednotlivé možnosti enrichmentu pre tieto druhy zvierat. Enrichment, alebo obohatenie dňa, je veľmi dôležitý. Vytvára sa najmä pre to, aby zvieratá nepodliehali stereotypu a nevznikali u nich rôzne poruchy správania. Zistili sme, že väčšina úhynov sa týka mláďat, pričom k úhynu prišlo pár hodín po pôrode, alebo sa úhyn týka starých jedincov. V roku 2008 sa v štrnástich vybraných zoologických záhradách nachádzalo spolu 115 jedincov, z toho 17 orangutanov, 53 gibonov a 34 šimpanzov a 11 goríl. V roku 2018 sa v týchto zoologických záhradách nachádzalo 14 orangutanov, 60 gibonov, 9 goríl a 30 šimpanzov. Pričom počas týchto desiatich rokov sa počty neustále menili. Za týchto desať rokov sa narodilo 5 orangutanov, 39 gibonov, 4 gorily a 4 šimpanzy a uhynuli 4 orangutany, 14 gibonov, 4 gorily a 13 šimpanzov, čo nám dokazuje, že chov ľudoopov je nesmierne zložitý proces.
Key words:
ľudoopy, správanie, počet, obohatenie dňa, zoologické záhrady

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited