Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 

Contacts     Lesson     Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Monitoring the number of jaguars in Europe, breeding and practical development of accommodation
Written by (author): Bc. Adam Brezáni
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Monitoring počtu jaguárov v Európe, chov a praktické vypracovanie ubikácie
Summary:
Cieľom tejto diplomovej práce bol priblížiť problematiku chovu jaguárov pre chovateľov. Práca začína podrobnou taxonómiou druhu vrátane všetkých poddruhov. Tento druh má 8 poddruhov, ktorý sa od seba líšia geografickou polohou, vzhľadom a aj druhom koristi. Ďalej je v práci zahrnutá charakteristika druhu, geografické rozšírenie, spôsob života, lov a rozmnožovanie. V ďalšej časti práce sme sa zamerali na vytvorenie dokonalých podmienok pre chov týchto šeliem od vytvorenia ubikácie, bezpečnosti pri práci, výživy, veterinárnej starostlivosti, rozmnožovania, transportu, sociálneho správania, usmernenia správania a výskumu. Pokračoval som monitoringom počtu jaguárov v Európskych zoologických zariadeniach, sledovali sme počet zvierat a vývoj v minulosti, najnovšie udalosti v chovoch v Európe a odporúčanie pre ďalší chov. V závere práce je vypracovaná schéma ubikácie vhodná pre chov jaguárov v zoologických záhradách alebo u súkromných chovateľov.
Key words:jaguár, ubikácia, chov, monitoring

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited