Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.
Identification number: 1360
 
professor CSc./PhD. - Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)

Contacts     Lesson          Publications
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisDetails
1.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Ebrahim Alfaig Alnoor Alfaig, PhD.
Influence of Thyme Essential Oil and Probiotics on the Intestinal Microflora and Meat Quality of Broiler Chickens
May 2015
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marcela Angelovičová
Optimalizácia podmienok chovu oviec pri uplatňovaní princípov welfare
April 2014
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcela Angelovičová
Texturometrické vlastnosti mliečnych produktov vyrábaných na ovčej farme
April 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Mária Angelovičová
Ovčie a kravské mlieko a ich použitie pri výrobe slovenských výrobkov
April 2013
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Mária Angelovičová
Welfare oviec a produkcia ovčieho mlieka
May 2011
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Anna Baranová
Ante mortem hodnotenie hovädzieho mäsa z hľadiska rizík
April 2018
Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Bc. Anna Baranová
Kontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z rôznych domácich chovov
March 2020
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Oľga Blažičková
Stravovacie zvyklosti skôr narodených ľudí vo vzťahu k civilizačným ochoreniam
May 2012
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslava Bujňáková
Welfare oviec a produkcia jahňacieho mäsa
May 2012Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Bujňáková
Zhodnotenie podmienok chovu a produkcie medu na biofarme včiel
April 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ján Cimbaľák
Rozrábka jatočného tela moriek
April 2014
Displaying the final thesis
12.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Ján Cimbaľák
Rozrábka jatočného tela moriek
April 2013Displaying the final thesis
13.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Ján Cimbaľák
Tukový profil kurčacieho mäsa vplyvom prídavnej látky gaštanovej a tymianovej silice
April 2016
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Čačo
Produkcia a kvalita mäsa na farme chovu býkov s voľným ustajnením
March 2017
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martin Čačo
Riziká dobrých životných podmienok hovädzieho dobytka s produkciou mäsa
March 2015
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Tatiana Čajková
Tepelný stres oviec pri preprave a welfare
April 2016
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tatiana Čajková
Zhodnotenie podmienok chovu oviec na farme a výživová kvalita mäsa mliečneho výkrmu jahniat
April 2018
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Čech
Riziká z dusičnanov v pôde pri produkcii potravín
April 2017
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Čopjaková
Dobré životné podmienky produkčných sliepok a produkcia vajec
April 2015
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michaela Čopjaková
Porovnanie kvality fyzikálnych ukazovateľov konzumných vajec vo veľkochove a drobnochove
March 2017
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Diana Danišová
Rastlinné silice a extrakty, welfare a produkcia výkrmových kurčiat
April 2013
Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Diana Danišová
Rastlinné silice a extrakty, welfare a produkcia výkrmových kurčiat
July 2011
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Dirnbachová
Vplyv zmesi pamajoránovej silice a probiotík na produkciu brojlerových kurčiat
May 2012
Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Veronika Ešše
Použitie fytázy na zvýšenie minerálnych látok v kostiach kurčiat určených na produkciu mäsa
April 2014
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Veronika Ešše
Použitie fytázy na zvýšenie minerálnych látok v kostiach kurčiat určených na produkciu mäsa
March 2016
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Ešše
Výživové potreby brojlerových kurčiat a welfare
May 2012Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Rastislav Fech
Pivo, výroba a kontrola bezpečnosti
May 2012
Displaying the final thesis
28.
Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Rastislav Fech
Zhodnotenie dvoch rôznych druhov jogurtov z hľadiska ich kvality a bezpečnosti
April 2014
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Petra Folvarčíková
Akrylamid a jeho riziko pre konzumenta vybraných druhov potravín
April 2019
Displaying the final thesis
30.
Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Petra Folvarčíková
Hodnotenie oxidačnej stability mrazených kurčacích stehien po aplikácii pamajoránovej silice
March 2021
Displaying the final thesis
31.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Bc. Jaroslava Frankovská
Fytáza a kvalita produkcie kurčacieho mäsa
July 2011
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Jaroslava Frankovská
Fytáza a kvalita produkcie kurčacieho mäsa
April 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Galliková
Jód vo vzťahu k ľudskému zdraviu a jeho výskyt v potravinách
April 2016
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Galliková
Obohatenie krmiva doplnkom jódu pre brojlerové kurčatá a kvalita ich mäsa
April 2018
Displaying the final thesis
35.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Katarína Gregušová
Jód a potraviny
May 2013
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Gregušová
Jód a potraviny
April 2014
Displaying the final thesis
37.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Katarína Gregušová
Obsah dusičnanov v rôznych zdrojoch pitnej vody v okolí mesta Trenčín
April 2018
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Grešák
Alternatívne systémy chovu produkčných sliepok z hľadiska dobrých životných podmienok
April 2015
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Grešák
Kvalita produkcie mäsa v systéme chovu brojlerových kurčiat na hlbokej podstielke
March 2017Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Grmanová
Rastlinné silice a ich využitie vo výžive brojlerových kurčiat
March 2016
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Grmanová
Welfare a chov hospodárskych zvierat zameraných na produkciu mlieka
April 2014
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alžbeta Haburajová
Potravinové prídavné látky z aspektu zdravia detí
March 2017
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alžbeta Haburajová
Vplyv probiotík a tymianovej silice na bielkovinový profil kurčacej prsnej svaloviny
March 2019
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Hnatová
Farbivá ako potravinárske prídavné látky a výskyt porúch pozornosti s hyperaktivitou u detí
April 2018
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Simona Hnatová
Kontrola kvality pitnej vody na farme chovu hovädzieho dobytka z aspektu obsahu dusičnanov a dusitanov
March 2020
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Hopčeková
Čistota a celistvosť škrupiny konzumných vajec hodnotených u spotrebiteľa rôznych obchodných reťazcov
April 2015
Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dana Hopčeková
Konzumné vajcia a zdravie človeka
April 2013
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Hudáková
Škoricová silica ako náhrada za kŕmne antibiotikum
May 2011
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Mária Hudáková
Vplyv škoricovej silice na produkciu kurčiat a vybrané ukazovatele chemického zloženia prsnej svaloviny
April 2013Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Chaľová
Fosfátové prídavné látky - riziko z potravín
March 2017
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Chaľová
Vplyv sezónnosti na vybrané ukazovatele konzumných vajec
April 2019
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Dominika Chlebcová
Antokyaninové farbivá a zmeny vlastností potravín
March 2017
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Chlebcová
Bielkovinový profil jahňacieho mäsa
April 2019
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Choma
Vplyv koncentrácie brojlerových kurčiat na telesnú hmotnosť
April 2011
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Chomová
Vzťahy medzi živinami v prsnej svalovine v závislosti od rôznej výživy brojlerových kurčiat
May 2016
Displaying the final thesis
56.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Zuzana Janíčková
Porovnanie kvality konzumných vajec s bielou a hnedou škrupinou
April 2013
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ján Jaržembovský
Welfare a chov dojníc
April 2014
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Mária Joniaková
Konzumné vajcia
April 2013
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Joniaková
Kvalita a vybrané texturometrické vlastnosti vajec nosníc z drobnochovov
April 2015
Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktória Kadvanová
Kontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z domáceho a farmového chovu
March 2020
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Viktória Kadvanová
Rizikové faktory a spotrebiteľ konzumných vajec
March 2018
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Kandravý
Korelačné vzťahy medzi vybranými fyzikálnymi ukazovateľmi škrupiny konzumných vajec
April 2019
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Kandravý
Potravinové vírusy a zdravie spotrebiteľa potravín
March 2017
Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikola Kendrová
Jedlá soľ a riziko z jej používania v potravinách
March 2018Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Nikola Kendrová
Oxidačná stabilita kurčacieho mäsa vplyvom biologicky účinnej látky v závislosti od doby skladovania
March 2020
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Martin Kliment, PhD.
Aplikácia mikrobiálnej fytázy vo vzťahu ku kvalite a bezpečnosti výkrmových kurčiat
May 2012
Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Michaela Klimentová, PhD.
Sledovanie dynamiky zmien produktov oxidácie tukov mäsa v závislosti od doby skladovania a rôznej výživy výkrmových kurčiat
August 2019
Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dominika Kolmoková
Welfare brojlerových kurčiat a ich produkcia.
May 2012
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Konkoľová
Chemické riziká z pitnej vody a spotrebiteľ potravín
March 2018
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jana Konkoľová
Vplyv citrusovej silice na aminokyselinový profil kurčacej svaloviny
March 2020
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Helena Kormošová
Kvalita jahňacieho mäsa na farme chovu oviec v podhorskej oblasti Slovenska
March 2017
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Helena Kormošová
Produkcia jahňacieho mäsa a dobré životné podmienky oviec
April 2015
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Martin Král, PhD.
Zmeny črevnej mikroflóry brojlerových kurčiat vplyvom probiotík a kyseliny octovej
May 2014
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Krillerová
Kurčacie mäso a bezpečnosť jeho produkcie
April 2013
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Krillerová
VPLYV FYTOGÉNNYCH ADITÍV NA CHEMICKÉ ZLOŽENIE KURACEJ PRSNEJ A STEHNOVEJ SVALOVINY
May 2015Displaying the final thesis
76.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Martina Ľašová
Hodnotenie profilu mastných kyselín jahniat v systéme pasienkového chovu
March 2021
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Martina Ľašová
Hodnotenie welfare brojlerových kurčiat z aspektu EFSA
April 2019Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Daniela Liptaiová, PhD.
Modelovanie účinnosti krmív škoricovou silicou pre výkrmové kurčatá.
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Angelika Liptáková
Welfare dojníc a produkcia mlieka
May 2012
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Angelika Liptáková
Zhodnotenie uplatňovania princípov welfare na farme dojníc vo vzťahu k produkcii mlieka
April 2014Displaying the final thesis
81.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Kristína Lörinczová
Využitie probiotík pri produkcii kurčacieho mäsa
May 2013
Displaying the final thesis
82.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Maroš Martoňák
Uplatňovanie princípov welfare pri preprave hovädzieho dobytka a kvalita mäsa
March 2018
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Diana Miková
Riziká z dovážaných potravín
March 2020Displaying the final thesis
84.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Ivana Miková
Glutamany a ich možné riziko z aspektu zdravia spotrebiteľa potravín
April 2019Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ivana Miková
Glutamany a ich možné riziko z aspektu zdravia spotrebiteľa potravín
May 2020
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Kamil Močár, PhD.
Účinky pamajoránovej silice a probiotík na kvalitu produkcie výkrmových kurčiat.
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ľubica Mrázová, PhD.
Expresia receptora pre leptín vo vybraných orgánoch výkrmových kurčiat
May 2012
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Szabolcs Nagy
Vplyv 6-fytázy na kvalitu produkcie brojlerových kurčiat, ich životaschonponsť a vylučovanie fosforu trusom
April 2011
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Diana Nosáľová
Riziká pri produkcii mäsa počas rastu brojlerových kurčiat
April 2016
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Diana Nosáľová
Vplyv probiotík a tymianovej silice na textúrne vlastnosti a oxidačnú stabilitu kurčacej prsnej svaloviny
April 2018
Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Olešová
Chemické zloženie kurčacieho mäsa a metódy stanovenia jeho živín
April 2013Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Pálka
Mastné kyseliny a zdravie spotrebiteľa potravín
March 2017
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Pálka
Porovnanie tukového profilu jednotlivých druhov mäsa
April 2019
Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Pálková
Účinnosť tymiánovej silice na produkciu kurčacieho mäsa
May 2012
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Pavlíková
Kvalita bielkovín krmiva s rastlinnými silicami z aspektu produkcie brojlerových kurčiat
March 2016
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbora Pavlíková
Princípy welfare a produkcia brojlerových kurčiat
May 2012
Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Petra Plačková
Dobré životné podmienky brojlerových kurčiat a kvalita ich produkcie
April 2014
Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Plačková
Tukový profil kurčacieho mäsa vplyvom rastlinných silíc
April 2016
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tatiana Plavnická
Kontrola dusičnanov a dusitanov v rôznych zdrojoch pitnej vody na severnom svahu Levočských vrchov
February 2020Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tatiana Plavnická
Pitná voda, riziká a spotrebiteľ potravín
March 2018
Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Jaroslav Podhora
Stav bezpečnosti potravín na trhu v Rumunsku
April 2013Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Simona Pokoracká
Kvalita a produkcia konzumných vajec pri použití repkových pokrutín vo výžive sliepok
April 2015
Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Pokoracká
Welfare zvierat a výživa vo vzťahu k ich produkcii
April 2013
Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dana Polačková
Fyziologické potreby brojlerových kurčiat a chovné podmienky vo vzťahu k welfare a produkcii
May 2011
Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dana Polačková
Zhodnotenie kvality produkcie konzumných vajec a uplatňovanie princípov welfare u drobnochovateľa
April 2013
Displaying the final thesis
106.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Romana Priecelová
Konzumné vajcia a cholesterol
May 2012Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Romana Priecelová
Konzumné vajcia a cholesterol
May 2012Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Romana Priecelová
Obsah cholesterolu v konzumných vajciach s bielou a hnedou škrupinou
April 2015
Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Róbert Roháč
Dobré životné podmienky v chove dojníc
April 2014Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Roháč
Porovnanie kvality fyzikálnych ukazovateľov konzumných vajec od rôznych drobnochovateľov
April 2016
Displaying the final thesis
111.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Bianka Rumanovská
Optimalizácia podmienok chovu brojlerových kurčiat a ich produkcia
May 2011Displaying the final thesis
112.Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Lucia Rurová
Hodnotenie oxidačnej stability chladených kurčacích stehien po aplikácii pamajoránovej silice
March 2021
Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Rurová
Kyselina octová, baktérie octového kvasenia a potravinové produkty
April 2019
Displaying the final thesis
114.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marieta Semivanová
Vplyv jódu na produkciu brojlerových kurčiat a vybrané ukazovatele kvality
April 2013
Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Struhárová
Alternatíva kŕmnych antibiotík v chove brojlerovýchkurčiat
May 2012Displaying the final thesis
116.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Szabóová
Riziká vody vo vzťahu k ľudskému zdraviu
April 2014
Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zuzana Szabóová
Stav dusičnanových a dusítanových rizík zdrojov pitnej vody okolia Nitry
April 2016Displaying the final thesis
118.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Klaudia Šaraková
Hodnotenie cholesterolu v kurčacom mäse po aplikácii rôznych druhov a kombinácie rastlinných silíc
March 2021
Displaying the final thesis
119.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Klaudia Šaraková
Rezíduá pesticídov a veterinárnych liečiv ako riziká v potravinách
April 2019
Displaying the final thesis
120.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivana Šarníková
Probiotiká a kvalita produkcie vajec produkčných sliepok
April 2015
Displaying the final thesis
121.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Šarníková
Vplyv systému chovu produkčných sliepok na kvalitu konzumných vajec
March 2017
Displaying the final thesis
122.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Lucia Ševčíková
Bezpečnosť a kvalita konzumných vajec v závislosti od veku sliepok
April 2014
Displaying the final thesis
123.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Ševčíková
Bezpečnosť a kvalita konzumných vajec v závislosti od veku sliepok
March 2016
Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Ševčíková
Prírodné biologicky účinné látky a produkcia brojlerových kurčiat.
May 2013
Displaying the final thesis
125.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viera Ševčíková
Porovnanie dvoch rôznych systémov chovu produkčných sliepok vo vzťahu k znečisteniu a poškodeniu vajec
March 2016
Displaying the final thesis
126.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Viera Ševčíková
Porovnanie dvoch rôznych systémov chovu produkčných sliepok vo vzťahu k znečisteniu a poškodeniu vajec
April 2014
Displaying the final thesis
127.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Viera Ševčíková
Welfare brojlerových kurčiat, kvalita a bezpečnosť kurčacieho mäsa
May 2013
Displaying the final thesis
128.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Dávid Štofan, PhD.
Biotechnologické postupy pri aplikácii silíc a probiotík vo vzťahu ku fyziologickým a mikrobiologickým ukazovateľom výkrmu kurčiat.
Displaying the final thesis
129.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Jana Tkáčová, PhD.
Antioxidačná aktivita lucernovej múčky a kvalita kuracieho mäsa
May 2013Displaying the final thesis
130.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jana Tóthová
Probiotiká - prídavné látky z aspektu hodnotenia EFSA
April 2016
Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Urban
Dusitan sodný ako prídavná látka v mäse a mäsových výrobkoch – prínos a riziká
March 2017
Displaying the final thesis
132.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Urban
Porovnanie tukového profilu mäsa v závislosti od biologicky účinnej látky v krmive brojlerových kurčiat
April 2019
Displaying the final thesis
133.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nina Václavová
Porovnanie produkcie dvoch rôznych typov brojlerových kurčiat v rovnakých podmienkach chovu
May 2012
Displaying the final thesis
134.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jozef Timotej Valocký
Kontrola rizík salmonelovej kontaminácie škrupiny konzumných vajec
April 2016
Displaying the final thesis
135.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Viktor Veres
Riziká z ultra-spracovaných potravín
March 2020
Displaying the final thesis
136.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anton Vorčák
Bezpečnosť a kvalita krmiva v potravinovom reťazci pri produkcii kurčacieho mäsa
April 2013Displaying the final thesis
137.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anton Vorčák
Vplyv silice šalvie lekárskej a yzopu lekárskeho na kvalitu produkcie brojlerových kurčiat a chemické zloženie prsnej a stehnovej svaloviny
April 2015Displaying the final thesis
138.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Petra Vorčáková
Vplyv rastlinných silíc na aminokyselinové zloženie kurčacieho mäsa
March 2016
Displaying the final thesis
139.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Vorčáková
Welfare v chove brojlerových kurčiat a následky z jeho nedostatočného uplatňovania
April 2014
Displaying the final thesis
140.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Výbošťoková
Konzumné vajcia a riziká pri ich produkcii
April 2016Displaying the final thesis
141.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Výbošťoková
Porovnanie fyzikálnych vlastnosti konzumných vajec z rôznych chovov sliepok
April 2018
Displaying the final thesis
142.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Janka Zdechovanová
Uplatňovanie princípov welfare a kvalita produkcie na farme produkčných nosníc
April 2013
Displaying the final thesis
143.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Janka Zdechovanová
Výživa a welfare brojlerových kurčiat
May 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress