Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.
Identifikačné číslo: 1360
 

     
     
     
Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Ebrahim Alfaig Alnoor Alfaig, PhD.
Influence of Thyme Essential Oil and Probiotics on the Intestinal Microflora and Meat Quality of Broiler Chickens
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marcela Angelovičová
Optimalizácia podmienok chovu oviec pri uplatňovaní princípov welfare
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marcela Angelovičová
Texturometrické vlastnosti mliečnych produktov vyrábaných na ovčej farme
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Angelovičová
Ovčie a kravské mlieko a ich použitie pri výrobe slovenských výrobkov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Angelovičová
Welfare oviec a produkcia ovčieho mlieka
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Anna Baranová
Ante mortem hodnotenie hovädzieho mäsa z hľadiska rizík
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Anna Baranová
Kontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z rôznych domácich chovov
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Oľga Blažičková
Stravovacie zvyklosti skôr narodených ľudí vo vzťahu k civilizačným ochoreniam
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Miroslava Bujňáková
Welfare oviec a produkcia jahňacieho mäsa
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Bujňáková
Zhodnotenie podmienok chovu a produkcie medu na biofarme včiel
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Ján Cimbaľák
Rozrábka jatočného tela moriek
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Ján Cimbaľák
Rozrábka jatočného tela moriek
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Ján Cimbaľák
Tukový profil kurčacieho mäsa vplyvom prídavnej látky gaštanovej a tymianovej silice
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Čačo
Produkcia a kvalita mäsa na farme chovu býkov s voľným ustajnením
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Čačo
Riziká dobrých životných podmienok hovädzieho dobytka s produkciou mäsa
marec 2015
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tatiana Čajková
Tepelný stres oviec pri preprave a welfare
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tatiana Čajková
Zhodnotenie podmienok chovu oviec na farme a výživová kvalita mäsa mliečneho výkrmu jahniat
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Čech
Riziká z dusičnanov v pôde pri produkcii potravín
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Michaela Čopjaková
Dobré životné podmienky produkčných sliepok a produkcia vajec
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Čopjaková
Porovnanie kvality fyzikálnych ukazovateľov konzumných vajec vo veľkochove a drobnochove
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Diana Danišová
Rastlinné silice a extrakty, welfare a produkcia výkrmových kurčiat
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Diana Danišová
Rastlinné silice a extrakty, welfare a produkcia výkrmových kurčiat
júl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Dirnbachová
Vplyv zmesi pamajoránovej silice a probiotík na produkciu brojlerových kurčiat
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Veronika Ešše
Použitie fytázy na zvýšenie minerálnych látok v kostiach kurčiat určených na produkciu mäsa
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Veronika Ešše
Použitie fytázy na zvýšenie minerálnych látok v kostiach kurčiat určených na produkciu mäsa
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Ešše
Výživové potreby brojlerových kurčiat a welfare
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Rastislav Fech
Pivo, výroba a kontrola bezpečnosti
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Rastislav Fech
Zhodnotenie dvoch rôznych druhov jogurtov z hľadiska ich kvality a bezpečnosti
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Petra Folvarčíková
Akrylamid a jeho riziko pre konzumenta vybraných druhov potravín
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Petra Folvarčíková
Hodnotenie oxidačnej stability mrazených kurčacích stehien po aplikácii pamajoránovej silice
marec 2021
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Jaroslava Frankovská
Fytáza a kvalita produkcie kurčacieho mäsa
júl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jaroslava Frankovská
Fytáza a kvalita produkcie kurčacieho mäsa
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Simona Galliková
Jód vo vzťahu k ľudskému zdraviu a jeho výskyt v potravinách
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Galliková
Obohatenie krmiva doplnkom jódu pre brojlerové kurčatá a kvalita ich mäsa
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Katarína Gregušová
Jód a potraviny
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Gregušová
Jód a potraviny
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Katarína Gregušová
Obsah dusičnanov v rôznych zdrojoch pitnej vody v okolí mesta Trenčín
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Grešák
Alternatívne systémy chovu produkčných sliepok z hľadiska dobrých životných podmienok
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Grešák
Kvalita produkcie mäsa v systéme chovu brojlerových kurčiat na hlbokej podstielke
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lucia Grmanová
Rastlinné silice a ich využitie vo výžive brojlerových kurčiat
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Lucia Grmanová
Welfare a chov hospodárskych zvierat zameraných na produkciu mlieka
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Alžbeta Haburajová
Potravinové prídavné látky z aspektu zdravia detí
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alžbeta Haburajová
Vplyv probiotík a tymianovej silice na bielkovinový profil kurčacej prsnej svaloviny
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Simona Hnatová
Farbivá ako potravinárske prídavné látky a výskyt porúch pozornosti s hyperaktivitou u detí
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Hnatová
Kontrola kvality pitnej vody na farme chovu hovädzieho dobytka z aspektu obsahu dusičnanov a dusitanov
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dana Hopčeková
Čistota a celistvosť škrupiny konzumných vajec hodnotených u spotrebiteľa rôznych obchodných reťazcov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dana Hopčeková
Konzumné vajcia a zdravie človeka
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Mária Hudáková
Škoricová silica ako náhrada za kŕmne antibiotikum
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Hudáková
Vplyv škoricovej silice na produkciu kurčiat a vybrané ukazovatele chemického zloženia prsnej svaloviny
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Chaľová
Fosfátové prídavné látky - riziko z potravín
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Chaľová
Vplyv sezónnosti na vybrané ukazovatele konzumných vajec
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Dominika Chlebcová
Antokyaninové farbivá a zmeny vlastností potravín
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Chlebcová
Bielkovinový profil jahňacieho mäsa
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Choma
Vplyv koncentrácie brojlerových kurčiat na telesnú hmotnosť
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Monika Chomová
Vzťahy medzi živinami v prsnej svalovine v závislosti od rôznej výživy brojlerových kurčiat
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Zuzana Janíčková
Porovnanie kvality konzumných vajec s bielou a hnedou škrupinou
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ján Jaržembovský
Welfare a chov dojníc
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Joniaková
Konzumné vajcia
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Joniaková
Kvalita a vybrané texturometrické vlastnosti vajec nosníc z drobnochovov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viktória Kadvanová
Kontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z domáceho a farmového chovu
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Viktória Kadvanová
Rizikové faktory a spotrebiteľ konzumných vajec
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miroslav Kandravý
Korelačné vzťahy medzi vybranými fyzikálnymi ukazovateľmi škrupiny konzumných vajec
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Kandravý
Potravinové vírusy a zdravie spotrebiteľa potravín
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Nikola Kendrová
Jedlá soľ a riziko z jej používania v potravinách
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Nikola Kendrová
Oxidačná stabilita kurčacieho mäsa vplyvom biologicky účinnej látky v závislosti od doby skladovania
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Martin Kliment, PhD.
Aplikácia mikrobiálnej fytázy vo vzťahu ku kvalite a bezpečnosti výkrmových kurčiat
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Michaela Klimentová, PhD.
Sledovanie dynamiky zmien produktov oxidácie tukov mäsa v závislosti od doby skladovania a rôznej výživy výkrmových kurčiat
august 2019
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Dominika Kolmoková
Welfare brojlerových kurčiat a ich produkcia.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Konkoľová
Chemické riziká z pitnej vody a spotrebiteľ potravín
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Konkoľová
Vplyv citrusovej silice na aminokyselinový profil kurčacej svaloviny
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Helena Kormošová
Kvalita jahňacieho mäsa na farme chovu oviec v podhorskej oblasti Slovenska
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Helena Kormošová
Produkcia jahňacieho mäsa a dobré životné podmienky oviec
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Martin Král, PhD.
Zmeny črevnej mikroflóry brojlerových kurčiat vplyvom probiotík a kyseliny octovej
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Krillerová
Kurčacie mäso a bezpečnosť jeho produkcie
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Krillerová
VPLYV FYTOGÉNNYCH ADITÍV NA CHEMICKÉ ZLOŽENIE KURACEJ PRSNEJ A STEHNOVEJ SVALOVINY
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Martina Ľašová
Hodnotenie profilu mastných kyselín jahniat v systéme pasienkového chovu
marec 2021
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Martina Ľašová
Hodnotenie welfare brojlerových kurčiat z aspektu EFSA
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Daniela Liptaiová, PhD.
Modelovanie účinnosti krmív škoricovou silicou pre výkrmové kurčatá.
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Angelika Liptáková
Welfare dojníc a produkcia mlieka
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Angelika Liptáková
Zhodnotenie uplatňovania princípov welfare na farme dojníc vo vzťahu k produkcii mlieka
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Kristína Lörinczová
Využitie probiotík pri produkcii kurčacieho mäsa
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Maroš Martoňák
Uplatňovanie princípov welfare pri preprave hovädzieho dobytka a kvalita mäsa
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Diana Miková
Riziká z dovážaných potravín
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Ivana Miková
Glutamany a ich možné riziko z aspektu zdravia spotrebiteľa potravín
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Ivana Miková
Glutamany a ich možné riziko z aspektu zdravia spotrebiteľa potravín
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Kamil Močár, PhD.
Účinky pamajoránovej silice a probiotík na kvalitu produkcie výkrmových kurčiat.
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Ľubica Mrázová, PhD.
Expresia receptora pre leptín vo vybraných orgánoch výkrmových kurčiat
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Szabolcs Nagy
Vplyv 6-fytázy na kvalitu produkcie brojlerových kurčiat, ich životaschonponsť a vylučovanie fosforu trusom
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Diana Nosáľová
Riziká pri produkcii mäsa počas rastu brojlerových kurčiat
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Diana Nosáľová
Vplyv probiotík a tymianovej silice na textúrne vlastnosti a oxidačnú stabilitu kurčacej prsnej svaloviny
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Olešová
Chemické zloženie kurčacieho mäsa a metódy stanovenia jeho živín
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Pálka
Mastné kyseliny a zdravie spotrebiteľa potravín
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Pálka
Porovnanie tukového profilu jednotlivých druhov mäsa
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Katarína Pálková
Účinnosť tymiánovej silice na produkciu kurčacieho mäsa
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Pavlíková
Kvalita bielkovín krmiva s rastlinnými silicami z aspektu produkcie brojlerových kurčiat
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Pavlíková
Princípy welfare a produkcia brojlerových kurčiat
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Petra Plačková
Dobré životné podmienky brojlerových kurčiat a kvalita ich produkcie
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Plačková
Tukový profil kurčacieho mäsa vplyvom rastlinných silíc
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tatiana Plavnická
Kontrola dusičnanov a dusitanov v rôznych zdrojoch pitnej vody na severnom svahu Levočských vrchov
február 2020
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tatiana Plavnická
Pitná voda, riziká a spotrebiteľ potravín
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
101.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Jaroslav Podhora
Stav bezpečnosti potravín na trhu v Rumunsku
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
102.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Simona Pokoracká
Kvalita a produkcia konzumných vajec pri použití repkových pokrutín vo výžive sliepok
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Simona Pokoracká
Welfare zvierat a výživa vo vzťahu k ich produkcii
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
104.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dana Polačková
Fyziologické potreby brojlerových kurčiat a chovné podmienky vo vzťahu k welfare a produkcii
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dana Polačková
Zhodnotenie kvality produkcie konzumných vajec a uplatňovanie princípov welfare u drobnochovateľa
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Romana Priecelová
Konzumné vajcia a cholesterol
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
107.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Romana Priecelová
Konzumné vajcia a cholesterol
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Romana Priecelová
Obsah cholesterolu v konzumných vajciach s bielou a hnedou škrupinou
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
109.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Róbert Roháč
Dobré životné podmienky v chove dojníc
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
110.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Roháč
Porovnanie kvality fyzikálnych ukazovateľov konzumných vajec od rôznych drobnochovateľov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
111.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Bianka Rumanovská
Optimalizácia podmienok chovu brojlerových kurčiat a ich produkcia
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
112.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Lucia Rurová
Hodnotenie oxidačnej stability chladených kurčacích stehien po aplikácii pamajoránovej silice
marec 2021
Zobrazenie záverečnej práce
113.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lucia Rurová
Kyselina octová, baktérie octového kvasenia a potravinové produkty
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marieta Semivanová
Vplyv jódu na produkciu brojlerových kurčiat a vybrané ukazovatele kvality
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
115.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Struhárová
Alternatíva kŕmnych antibiotík v chove brojlerovýchkurčiat
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
116.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Zuzana Szabóová
Riziká vody vo vzťahu k ľudskému zdraviu
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Szabóová
Stav dusičnanových a dusítanových rizík zdrojov pitnej vody okolia Nitry
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Klaudia Šaraková
Hodnotenie cholesterolu v kurčacom mäse po aplikácii rôznych druhov a kombinácie rastlinných silíc
marec 2021
Zobrazenie záverečnej práce
119.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Klaudia Šaraková
Rezíduá pesticídov a veterinárnych liečiv ako riziká v potravinách
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
120.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Šarníková
Probiotiká a kvalita produkcie vajec produkčných sliepok
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
121.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Šarníková
Vplyv systému chovu produkčných sliepok na kvalitu konzumných vajec
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
122.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Lucia Ševčíková
Bezpečnosť a kvalita konzumných vajec v závislosti od veku sliepok
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Ševčíková
Bezpečnosť a kvalita konzumných vajec v závislosti od veku sliepok
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
124.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Ševčíková
Prírodné biologicky účinné látky a produkcia brojlerových kurčiat.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
125.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viera Ševčíková
Porovnanie dvoch rôznych systémov chovu produkčných sliepok vo vzťahu k znečisteniu a poškodeniu vajec
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
126.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Viera Ševčíková
Porovnanie dvoch rôznych systémov chovu produkčných sliepok vo vzťahu k znečisteniu a poškodeniu vajec
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
127.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Viera Ševčíková
Welfare brojlerových kurčiat, kvalita a bezpečnosť kurčacieho mäsa
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
128.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Dávid Štofan, PhD.
Biotechnologické postupy pri aplikácii silíc a probiotík vo vzťahu ku fyziologickým a mikrobiologickým ukazovateľom výkrmu kurčiat.
Zobrazenie záverečnej práce
129.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Jana Tkáčová, PhD.
Antioxidačná aktivita lucernovej múčky a kvalita kuracieho mäsa
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
130.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Tóthová
Probiotiká - prídavné látky z aspektu hodnotenia EFSA
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
131.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Urban
Dusitan sodný ako prídavná látka v mäse a mäsových výrobkoch – prínos a riziká
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
132.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Patrik Urban
Porovnanie tukového profilu mäsa v závislosti od biologicky účinnej látky v krmive brojlerových kurčiat
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
133.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Nina Václavová
Porovnanie produkcie dvoch rôznych typov brojlerových kurčiat v rovnakých podmienkach chovu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
134.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Jozef Timotej Valocký
Kontrola rizík salmonelovej kontaminácie škrupiny konzumných vajec
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
135.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Viktor Veres
Riziká z ultra-spracovaných potravín
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
136.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Anton Vorčák
Bezpečnosť a kvalita krmiva v potravinovom reťazci pri produkcii kurčacieho mäsa
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
137.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Anton Vorčák
Vplyv silice šalvie lekárskej a yzopu lekárskeho na kvalitu produkcie brojlerových kurčiat a chemické zloženie prsnej a stehnovej svaloviny
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
138.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Vorčáková
Vplyv rastlinných silíc na aminokyselinové zloženie kurčacieho mäsa
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
139.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Petra Vorčáková
Welfare v chove brojlerových kurčiat a následky z jeho nedostatočného uplatňovania
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
140.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michaela Výbošťoková
Konzumné vajcia a riziká pri ich produkcii
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
141.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Výbošťoková
Porovnanie fyzikálnych vlastnosti konzumných vajec z rôznych chovov sliepok
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
142.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Janka Zdechovanová
Uplatňovanie princípov welfare a kvalita produkcie na farme produkčných nosníc
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
143.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Janka Zdechovanová
Výživa a welfare brojlerových kurčiat
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná