Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Identification number: 1364
 
Associate professor - Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)

     
     
Projects     Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Production of cheeses with PDO or PGI status in the selected European countries
Written by (author): Ing. Ľubica Gaálová
Department:
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Produkcia syrov z kategórii CHOP a CHZO vo vybraných krajinách Európy
Summary:
Bakalárska práca sa zaoberá všeobecnými poznatkami o syroch a predovšetkým o syroch s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením. V práci je bližšie popísaná charakteristika syrov, chráneného označenia pôvodu a zemepisného označenia, rozdelenie, zloženie, spotreba syrov na Slovensku a vo svete. Ďalej je zameraná na výber konkrétnych syrov s chráneným označením pôvodu a s chráneným zemepisným označením zo Slovenska, Francúzska a Talianska. U týchto syrov je podrobnejšie popísaná história vzniku a získania ochrannej známky, zloženie a charakteristické organoleptické a mikrobiologické vlastnosti.
Key words:
syry, CHOP, CHZO

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited