Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Identifikačné číslo: 1364
Univerzitný e-mail: margita.canigova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)

          
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Výroba syra s goudovou arómou
Autor: Ing. Monika Zelenáková
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Výroba syra s goudovou arómou
Abstrakt:
V predkladanej diplomovej práci sú spracované informácie o charakteristike a rozdelení prírodných syrov ako aj popis základných technologických krokov používaných pri výrobe tejto skupiny syrov. V diplomovej práci sa analyzovali vzorky polotučného konzumného mlieka, ktoré sa použilo k výrobe čerstvého syra s nízkodohrievanou syreninou a prídavkom goudovej arómy. Všetky analyzované vzorky obsahovali menej mliečneho tuku ako je pre tento trhový druh mlieka určené Nariadením rady (ES) č. 2597/97. Ostatné parametre tohto nariadenia, ako je obsah bielkovín, bts a merná hmotnosť, mlieko spĺňalo. Analyzované mlieko malo veľmi slabú syriteľnosť, ktorá sa pri výrobe syra musela upravovať prídavkom CaCl2. Z testovania prídavku arómy v procese výroby syra vyplynulo, že najvhodnejšie je pridávanie arómy do mlieka po 3 hodinovom predzrievaní pred prídavkom syridla. V syroch vyrobených v laboratórnych podmienkach najvýraznejšie kolísala ich sušina, čo súviselo s nerovnomerným prekysavaním syrov počas odkvapkávania. Výťažnosť výroby syra dosiahla priemernú hodnotu 14,57 %.
Kľúčové slová:
mlieko , rozbor, syr, goudová aróma

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene