Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Identifikačné číslo: 1364
Univerzitný e-mail: margita.canigova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)

Kontakty     Výučba
     
          Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Hodnotenie kvality nakupovaného mlieka vo vybranom poľnohospodárskom družstve
Autor: Ing. Michaela Duháčková
Pracovisko:
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Vedúci práce:
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Hodnotenie kvality nakupovaného mlieka vo vybranom poľnohospodárskom družstve
Abstrakt:
V diplomovej práci sa hodnotila kvalita mlieka vo vybranom poľnohospodárskom podniku počas roka 2008 a 2011. Z ukazovateľov kvality mlieka sa sledovali a hodnotili obsah tuku, bielkovín, BTS, prítomnosť inhibičných látok, teplota tuhnutia mlieka. Z mikrobiologických ukazovateľov sa sledoval celkový počet mikroorganizmov a počet somatických buniek. V poľnohospodárskom podniku v roku 2008 sa zistili tieto priemerné ukazovatele kvality mlieka: tuk 3,67 g.100g-1, bielkoviny 3,34 g.100g-1, nezistila sa prítomnosť inhibičných látok, BTS 8,88 g.100g-1, celkový počet mikroorganizmov 10,60 . 103 v 1 ml a počet somatických buniek 215,74 . 103 v 1 ml . Všetky vzorky spĺňali požiadavku na teplotu tuhnutia mlieka. V danom poľnohospodárskom podniku sa v roku 2011 zistili tieto priemerné ukazovatele kvality mlieka: tuk 3,91 g.100g-1, bielkoviny 3,38 g.100g-1, nezistila sa prítomnosť inhibičných látok, BTS 8,76 g.100g-1, celkový počet mikroorganizmov 12,0 . 103 a počet somatických buniek 224 . 103 v 1 ml. Všetky vzorky spĺňali požiadavku na teplotu tuhnutia mlieka.
Kľúčové slová:
kvalita, požiadavky STN 57 0529, mlieko

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene