Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Identifikačné číslo: 1364
Univerzitný e-mail: margita.canigova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)

Kontakty
     
Výučba     Projekty               Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Výroba srvátkovo-jogurtového nápoja
Autor:
Pracovisko: Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Vedúci práce:
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
anglický jazyk

Názov práce:
Production of whey-yoghurt beverage
Abstrakt:
Goal of this thesis was to research possibility of using the sweet whey in whey-yoghurt beverage. There were made two types of beverages. In making of first product (A) was for fermentation used mixture of sweet whey and semi-skimmed milk (ratio 50:50) and sour cream yoghurt with yoghurt culture. In making of the second one was used low-fat yoghurt with probiotic culture. Both types of beverages were sensometrical, microbiological and chemical researched during 15 days, cool storaged. When comparing the results gained in sensometrical evaluation of both sweet whey-yoghurt beverages was find out that in aroma there was not any diferencies. In both beverages there was strong yoghurt aroma. Sweet whey-yoghurt beverage type A was evalued more sweeter. Contrariwise beverage type B was evalued more sour. Consistency of both types of beverages were evalued as tenuous, evaluators considered beverage type B as more tenuous. In both types of beverages there was not proved presence of colifrom bacteria. In beverage type B there was proved presence of yeast. This type of beverage has reached the highest count of thoroughbred milk bacteria, over 107 CFU. g-1. In chemical evaluation of beverage type A was titarable acidity measured out of value 26,54°SH and in beverage type B, with probiotic culture, was the value of titarable acidity at point -- 34,55 °SH. During storaging in both types of beverages the acidity continuously increased. In sensometrical evaluation was the whey-yoghurt type B, with probiotical cultre, evalued as hedonicaly more acceptable.
Kľúčové slová:
sensory evaluation, milk bacteria, acidity, whey-yoghurt beverage

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene