Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Identifikačné číslo: 1364
Univerzitný e-mail: margita.canigova [at] uniag.sk
 

     
     
Projekty          
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Hodnotenie kvality tavených syrov
Autor: Ing. Renáta Kocáková
Pracovisko:
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Vedúci práce: doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Hodnotenie kvality tavených syrov
Abstrakt:Abstrakt V predkladanej diplomovej práci sú charakterizované tavené syry a taktiež aj ich rozdelenie. V práci sa pojednáva o technologických krokoch pri výrobe tavených syrov, sú charakterizované aj analógy tavených syrov a taktiež sú tu popísané aj technologické kroky pri výrobe analógov tavených syrov. Charakterizovali sa jednotlivé zložky, ktoré sa pridávajú do analógov tavených syrov. V práci sú charakterizované aj vplyvy konzumácie tavených syrov na zdravie človeka a popísané sú aj kontaminanty, ktoré môžu zhoršiť kvalitu taveného syra z mikrobiologického hľadiska. Pri senzorickom hodnotení tavených syrov hodnotitelia uvádzali slanú chuť pri tavených syroch značky Kiri. Výrazné rozdiely sa zistili v nasladlej chuti v hodnotených tavených syroch, pričom najviac bodov získal tavený syr Veselá kráva vyrobený na Slovensku. U jedného zo syrov sa zistil problém pri otváraní ohľadom otváracieho pásika. Z výsledkov fyzikálno -- chemickej analýzy vyplýva, že všetky hodnotené syry splnili deklarované množstvo tuku v sušine a sušiny ako výrobcovia uvádzali na obale. Z ankety, ktorá sa vykonala medzi študentmi na SPU v Nitre vyplýva, že až 41,67 % mužov a 50 % žien uprednostňuje kúpu prírodných syrov pred tavenými syrmi. Priemerne až 50 % mužov a 32,4 % žien označilo, že si pri kúpe výrobku všímajú či sa jedná o tavený syr alebo analóg taveného syra. Kľúčové slová: tavené syry, analógy tavených syrov, senzorická analýza, fyzikálno-chemická analýza
Kľúčové slová:
fyzikálno-chemická analýza, analógy tavených syrov, senzorická analýza, tavené syry

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene