Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Identification number: 1364
University e-mail: margita.canigova [at] uniag.sk
 

Contacts     
     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Microbiological quality of fermented products
Written by (author):
Ing. Lucia Blažíčková
Department:
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Mikrobiologická kvalita kyslomliečnych výrobkov
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou kyslomliečnych výrobkov. Uvádza sa všeobecná charakteristika kyslomliečnych výrobkov. Sú spracované informácie o zložení a pôsobení jogurtovej kultúry, acidofilného mlieka, kefíru a ayranu. Ďalej sú popísané čisté mliekarské kultúry z hľadiska ich optimálneho teplotného rastu a spôsobu rozkladu laktózy. Práca vysvetľuje pôsobenie probiotických baktérií a prebiotík. Práca prináša aj poznatky o mikroorganizmoch vyskytujúcich sa v surovom mlieku (psychrotrofné, koliformné a aeróbne spórotvorné) a v kyslomliečnych výrobkoch (kvasinky, vláknité mikroskopické huby, koliformné mikroorganizmy).
Key words:čisté mliekarské kultúry, kyslomliečne výrobky, mlieko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited