Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Identification number: 1364
 
Associate professor - Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)

Contacts     Lesson
     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Development of fermented dairy products with added value
Written by (author): Ing. Zuzana Remeňová, PhD.
Department:
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:
doc. MVDr. Eva Dudriková, PhD.
Opponent 3:
prof. doc. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vývoj fermentovaných mliečnych výrobkov s pridanou hodnotou.
Summary:Cieľom dizertačnej práce bolo otestovať vplyv prídavku piatich rôznych druhov medov v troch odlišných dávkach (1, 3 a 5 %) v rôznych fázach výroby jogurtov na ich vlastnosti. Hodnotiť fyzikálno-chemické, texturálne, mikrobiologické a senzorické vlastnosti ochutených jogurtov v porovnaní s kontrolnými vzorkami bez prídavku medu v týždenných intervaloch počas 21 dní skladovania v chlade. Vzhľadom k obsahu tuku (1,5 hm. %) sa všetky vzorky jogurtov zaradili do skupiny jogurtov so zníženým obsahom tuku. Rastúci prídavok medu spôsoboval zvýšenie obsahu sušiny v jogurtoch. Najväčší nárast obsahu sušiny (3,16 %) sa zaznamenal v jogurtoch s 5 % prídavkom pohánkového medu v porovnaní s kontrolnými vzorkami. Vzorky jogurtov s najvyšším prídavkom medov sa vyznačovali najvyššou aktívnou a najnižšou titračnou kyslosťou v porovnaní s kontrolnými vzorkami. Titračná kyslosť všetkých vzoriek jogurtov bola vyššia ako 50 °SH. Najvýraznejší pokles množstva uvoľnenej srvátky v porovnaní s kontrolnými vzorkami sa zaznamenal v jogurtoch s prídavkom medov 5 %, v ktorých sa med zmiešal s naočkovaným mliekom pred fermentáciou. Zistil sa v závislosti od druhu medu štatisticky významný rozdiel v množstve uvoľnenej srvátky na úrovni p ≤0,01 až p ≤0,001. Pevnosť a súdržnosť všetkých vzoriek jogurtov sa počas 21 dní skladovania v chlade zvýšila. Najnižšia pevnosť a súdržnosť sa zistila v jogurtoch ochutených najvyšším prídavkom medov. Vo všetkých vzorkách jogurtov sa počas celej doby skladovania stanovoval počet baktérií jogurtovej kultúry viac ako 107 KTJ.g-1. V posledný deň skladovania sa vo väčšine vzoriek jogurtov zaznamenal pokles počtu baktérií jogurtovej kultúry. Pri zmiešaní lipového medu s mliekom pred fermentáciou sa v jogurtoch zistil inhibičný účinok lipového medu na laktobacily (p ≤0,01). U ostatných ochutených jogurtov s výnimkou ochutenia pohánkovým medom sa zistil štatisticky preukazný rozdiel na úrovni p ≤0,05. Z výsledkov senzorického hodnotenia jogurtov poradovou metódou vyplýva, že najlepšie hodnotenie dosiahli vzorky s najvyšším prídavkom lipového, gaštanového, levanduľového a medovicového medu. Najhoršie hodnotenie dosiahli kontrolné vzorky bez prídavku medu. Naopak v jogurtoch ochutených pohánkovým medom dosahovali jogurty s rastúcim prídavkom medu horšie hodnotenie.
Key words:
jogurt, jogurtová kultúra, med, kvalita, skladovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited