Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Identification number: 1364
University e-mail: margita.canigova [at] uniag.sk
 

     
     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Výroba a chyby trvanlivých mliek
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Opponent:doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Výroba a chyby trvanlivých mliek
Summary:
V práci sú charakterizované konzumné mlieka a ich rozdelenie podľa Výnosu č.2143/2006-100, popísaná je produkcia a spotreba konzumného mlieka, požiadavky na kvalitu mlieka k výrobe trvanlivého mlieka, ďalej je popísaná samotná výroba UHT mlieka, vymenované sú zmeny a chyby v UHT mlieku s príčinami spôsobujúcimi tieto nedostatky.
Key words:chyby mlieka, konzumné mlieko, výroba UHT mlieka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited