Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Identifikačné číslo: 1364
Univerzitný e-mail: margita.canigova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)

Kontakty          Projekty          
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Vývoj a hodnotenie ochutených jogurtov
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vývoj a hodnotenie ochutených jogurtov
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo vyrobiť neochutené a ochutené vzorky jogurtov. Na ochutenie jogurtov sa používal v rôznych dávkach (0 %, 1 %, 3 % a 5 %) medovicový med od slovenského producenta. V práci sa pozornosť venovala hodnoteniu fyzikálno-chemických, mikrobiologických, senzorických a texturálnych vlastností jogurtov. Hodnotenie týchto vlastností sa vykonávalo v 7 dňových intervaloch počas 28 dní skladovania za stanovených podmienok. So zvyšujúcim sa prídavkom medovicového medu do jogurtu dochádzalo k zvýšeniu sušiny v porovnaní so vzorkou kontrolnou, teda neochutenou. Vyšší obsah medovicového medu v jogurtoch neovplyvnil len sušinu, ale aj hodnoty aktívnej a titračnej kyslosti. Vo vzorke s 5 -timi % medovicového medu sa zistila najvyššia aktívna kyslosť (4,76) po 1. dni skladovania a naopak najnižšia aktívna kyslosť sa zaznamenala vo vzorke s 1 % prídavkom medovicového medu (4,30) na 28. deň skladovania. Najvyššia hodnota titračnej kyslosti 67 °SH bola na 28. deň skladovania vo vzorke A (1 % prídavkom medovicového medu). Pri analýze synerézie najnižšie hodnoty uvoľnenej srvátky sa zaznamenali vo vzorke s najvyšším prídavkom medu, v porovnaní s kontrolnou vzorkou. Pri analýze texturálnych vlastností sa zistilo, že na 28. deň skladovania sa v kontrolnej vzorke jogurtov zaznamenala najvyššia súdržnosť. Naopak, najnižšia súdržnosť a pevnosť jogurtov sa zaznamenala v jogurtoch s najvyšším prídavkom medovicového medu. Pri hodnotení mikrobiologickej kvality sa na základe výsledkov zistilo, že vo vzorkách neochutených a ochutených jogurtov sa počas 28 dní skladovania neobjavili nežiaduce mikroorganizmy. Nezaznamenal sa výskyt vláknitých mikroskopických húb, koliformných baktérií a kvasiniek. Naopak počet nami aplikovaných čistých mliekarenských kultúr (Lactobacillus delbrueckii spp. bulgaricus a Streptococcus thermophilus) je v nadbytku (viac ako 107 KTJ.g-1) počas celej doby skladovania. Zo senzorickej analýzy jogurtov vyplýva, že hodnotitelia uprednostnili jogurt s najvyšším množstvom medovicového medu pred kontrolnou vzorkou.
Kľúčové slová:
jogurt,, medovicový med,, kvalita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene