Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Identifikačné číslo: 1364
Univerzitný e-mail: margita.canigova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov (FBP)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Dynamika zmien textúry syra ochuteného chilli počas skladovania
Remeňová, Zuzana -- Čanigová, Margita -- Hynšt, Matej
Dynamika zmien textúry syra ochuteného chilli počas skladovania. In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, s. 172--174. ISBN 978-80-89738-18-2 (brož.).
BEFOdborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2018Podrobnosti
2.Effect of added rape honey on chosen physicochemical and textural properties and antioxidant activity of yogurts during storage
Remeňová, Zuzana -- Čanigová, Margita -- Kročko, Miroslav -- Ducková, Viera
Effect of added rape honey on chosen physicochemical and textural properties and antioxidant activity of yogurts during storage. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 7, 2 (2018), s. 802--804. ISSN 1338-5178.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
3.Enzymológia pre agrobiotechnológov
Urminská, Dana -- Musilová, Janette -- Čanigová, Margita -- Bojňanská, Tatiana
Enzymológia pre agrobiotechnológov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 147 s. ISBN 978-80-552-1867-0.
ACBVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2018Podrobnosti
4.Evaluation of effect of various buckwhwt honey additions on sensory properties of yogurts during storage
Remeňová, Zuzana -- Čanigová, Margita
Evaluation of effect of various buckwhwt honey additions on sensory properties of yogurts during storage.  In Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2018), s. 63. ISBN 978-80-552-1905-9. URL: https://sites.google.com/site/conferenceofphdstudents/proceedings-of-abstracts-2016.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
5.Evaluation of yoghurts with thyme, thyme essential oil and salt
Ducková, Viera -- Kročko, Miroslav -- Kňazovická, Vladimíra -- Čanigová, Margita
Evaluation of yoghurts with thyme, thyme essential oil and salt. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 66, 2 (2018), s. 365--369.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
6.Hodnotenie jogurtov s prídavkom mliečnych bielkovín: Evaluation of yoghurts with addition of milk proteins
Ducková, Viera -- Krolevets, Tamara -- Kročko, Miroslav -- Čanigová, Margita -- Remeňová, Zuzana
Hodnotenie jogurtov s prídavkom mliečnych bielkovín: Evaluation of yoghurts with addition of milk proteins.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 107--110. ISBN 978-80-552-1813-7.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
7.Changes in chosen properties of soft cheeses with chilli pepper during storage
Čanigová, Margita -- Koločaiová, Veronika -- Remeňová, Zuzana -- Ducková, Viera -- Kročko, Miroslav -- Nagyová, Ľudmila
Changes in chosen properties of soft cheeses with chilli pepper during storage. In Potravinárstvo. 12, 1 (2018), s. 628--633. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
8.Chémia potravín
Vollmannová, Alena -- Musilová, Janette -- Urminská, Dana -- Bajčan, Daniel -- Bobková, Alica -- Bojňanská, Tatiana -- Bystrická, Judita -- Čanigová, Margita -- Kročko, Miroslav -- Mašková, Zuzana -- Mendelová, Andrea -- Stanovič, Radovan -- Szabová, Eva -- Tančinová, Dana -- Tóth, Tomáš
Chémia potravín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 543 s. ISBN 978-80-552-1814-4.
ACBVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2018Podrobnosti
9.Kvalita kozieho mlieka od prvovýrobcu: The quality of goat´s milk from a primary producer
Čanigová, Margita -- Uhrinčaťová, Jana -- Remeňová, Zuzana -- Ducková, Viera -- Kročko, Miroslav
Kvalita kozieho mlieka od prvovýrobcu: The quality of goat´s milk from a primary producer.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 103--106. ISBN 978-80-552-1813-7.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
10.Pollen can - testing of bee pollen fermentation in model conditions
Kňazovická, Vladimíra -- Mašková, Zuzana -- Vlková, E. -- Švejstil, Roman -- Salmonová, Hana -- Ivanišová, Eva -- Gažarová, Martina -- Gamráthová, Iveta -- Repková, Monika -- Tokár, Marián -- Ducková, Viera -- Kročko, Miroslav -- Čanigová, Margita -- Kačániová, Miroslava
Pollen can - testing of bee pollen fermentation in model conditions. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 7, 2 (2018), s. 805--810. ISSN 1338-5178.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
11.Senzorické hodnotenie kvality špakačiek z vybraných obchodných reťazcov na Slovensku = Sensory evaluation of the "spekacky" quality obtained from selected retail chains in Slovakia
Kročko, Miroslav -- Solvesterová, Ivana -- Ducková, Viera -- Bobko, Marek -- Čanigová, Margita
Senzorické hodnotenie kvality špakačiek z vybraných obchodných reťazcov na Slovensku = Sensory evaluation of the "spekacky" quality obtained from selected retail chains in Slovakia. In Maso. 29, 4 (2018), s. 34--36. ISSN 1210-4086.
BDEOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
12.Senzorické hodnotenie kvality špakačiek získaných z obchodných reťazcov na Slovensku: Sensory quality assessment of "špekačky" obtained from retail chains in Slovakia
Kročko, Miroslav -- Solvesterová, Ivana -- Čanigová, Margita -- Ducková, Viera
Senzorické hodnotenie kvality špakačiek získaných z obchodných reťazcov na Slovensku: Sensory quality assessment of "špekačky" obtained from retail chains in Slovakia.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 150--153. ISBN 978-80-552-1813-7.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
13.Sladkosť v prirodzenej podobe
Kňazovická, Vladimíra -- Ducková, Viera -- Remeňová, Zuzana -- Čanigová, Margita -- Šedík, Peter -- Záhoráková, Lujza -- Chosraviová, Renáta
Sladkosť v prirodzenej podobe. In Včelár. 92, 9 (2018), s. 176--177. ISSN 0139-6064.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
14.Sledovanie obsahu laktoferínu v surovom kravskom mlieku: Monitoring of lactoferrin content in raw cow milk
Ducková, Viera -- Čanigová, Margita -- Zajác, Peter -- Kročko, Miroslav -- Remeňová, Zuzana
Sledovanie obsahu laktoferínu v surovom kravskom mlieku: Monitoring of lactoferrin content in raw cow milk.  In Hygiena a technologie potravin – XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2018), s. 128--131. ISBN 978-80-7305-808-1.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
15.Sledovanie obsahu voľných mastných kyselín vo vzorkách surového kravského mlieka: Monitoring of free fatty acid content in samples of raw cow´s milk
Čanigová, Margita -- Ducková, Viera -- Zajác, Peter -- Remeňová, Zuzana -- Tkáčová, Jana
Sledovanie obsahu voľných mastných kyselín vo vzorkách surového kravského mlieka: Monitoring of free fatty acid content in samples of raw cow´s milk.  In Hygiena a technologie potravin – XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2018), s. 98--101. ISBN 978-80-7305-808-1.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
16.Texturálne vlastnosti syrov vyrobených z kravského a ovčieho mlieka: Textural properties of cheese made from cow and sheep milk
Zeleňáková, Lucia -- Angelovičová, Mária -- Čanigová, Margita
Texturálne vlastnosti syrov vyrobených z kravského a ovčieho mlieka: Textural properties of cheese made from cow and sheep milk.  In Hygiena a technologie potravin – XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2018), s. 326--331. ISBN 978-80-7305-808-1.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
17.Vplyv probiotickej kultúry Lactobacillus casei a inulínu na fyzikálno-chemické a senzorické ukazovatele fermentovaného mäsového výrobku =
Kročko, Michal -- Ducková, Viera -- Čanigová, Margita -- Bučko, Ondřej -- Tkáčová, Jana
Vplyv probiotickej kultúry Lactobacillus casei a inulínu na fyzikálno-chemické a senzorické ukazovatele fermentovaného mäsového výrobku =. In Chemické listy. 112, 1 (2018), s. 38--42. ISSN 0009-2770.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Podrobnosti
18.Vplyv probiotickej kultúry Lactobacillus casei a inulínu na fyzikálno-chemické a senzorické ukazovatele fermentovaného mäsového výrobku = The effect of probiotic culture Lactobacillus casei and inulin on physic-chemical and sensory parameters of fermented meat product
Kročko, Miroslav -- Ducková, Viera -- Čanigová, Margita -- Bučko, Ondřej -- Tkáčová, Jana
Vplyv probiotickej kultúry Lactobacillus casei a inulínu na fyzikálno-chemické a senzorické ukazovatele fermentovaného mäsového výrobku = The effect of probiotic culture Lactobacillus casei and inulin on physic-chemical and sensory parameters of fermented meat product. In Chemické listy. 112, 1 (2018), s. 38--42. ISSN 0009-2770.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Podrobnosti
19.Využitie elektronického nosa na stanovenie aromatických profilov pareníc zo Slovenska = Use of electronic nose for detection of aromatic profile of parenica from Slovakia
Štefániková, Jana -- Martišová, Patrícia -- Čanigová, Margita -- Vietoris, Vladimír
Využitie elektronického nosa na stanovenie aromatických profilov pareníc zo Slovenska = Use of electronic nose for detection of aromatic profile of parenica from Slovakia. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 361--367. ISBN 978-80-552-1921-9.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.