Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Identifikačné číslo: 1364
Univerzitný e-mail: margita.canigova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Effect of somatic cell counts accurred in milk on quality of slovak traditional cheese -parenica
Ducková, Viera -- Čanigová, Margita -- Zajác, Peter -- Remeňová, Zuzana -- Kročko, Miroslav -- Nagyová, Ľudmila
Effect of somatic cell counts accurred in milk on quality of slovak traditional cheese -parenica. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 675--680. ISSN 1338-0230.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
2.Kozie syry obohatené ľanovými výliskami a popolom: Goat cheeses fortified with linseed cake and ash
Čanigová, Margita -- Uhrinčaťová, Jana -- Remeňová, Zuzana -- Ducková, Viera -- Kročko, Miroslav
Kozie syry obohatené ľanovými výliskami a popolom: Goat cheeses fortified with linseed cake and ash.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 21--28. ISBN 978-80-552-2073-4.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
3.Microbiological quality of traditional Slovak cheese
Ducková, Viera -- Čanigová, Margita -- Remeňová, Zuzana -- Kročko, Miroslav -- Nagyová, Ľudmila -- Zeleňáková, Lucia
Microbiological quality of traditional Slovak cheese. In 2nd Innovations in food science and technology. Munich: Dr. Ali Abas Wani, 2019, s. 48--49.
BFAAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
4.Mikrobiologická kvalita ovčej bryndze: Microbiological quality of sheep bryndza cheese
Ducková, Viera -- Čanigová, Margita -- Kročko, Michal
Mikrobiologická kvalita ovčej bryndze: Microbiological quality of sheep bryndza cheese.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), s. 126--129. ISBN 978-80-7305-828-9.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
5.Sledovanie obsahu močoviny vo vzorkách surového kravského mlieka: Monitoring of urea content in samples of raw cow´s milk
Čanigová, Margita -- Ducková, Viera -- Remeňová, Zuzana -- Zajác, Peter -- Kročko, Miroslav
Sledovanie obsahu močoviny vo vzorkách surového kravského mlieka: Monitoring of urea content in samples of raw cow´s milk. In GOLIAN, J. -- ČAPLA, J. Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 130--133. ISBN 978-80-552-1978-3.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
6.Texturálne vlastnosti jogurtov ochutných pohánkovým medom: Textural properties of yoghurts with buckwheat honey fortification
Čanigová, Margita -- Remeňová, Zuzana -- Urminská, Dana
Texturálne vlastnosti jogurtov ochutných pohánkovým medom: Textural properties of yoghurts with buckwheat honey fortification.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 12--20. ISBN 978-80-552-2073-4.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
7.Vplyv protektívnej mikrobiálnej kultúry na kvalitu soľného roztoku v procese mokrého solenia mäsa: Effect of protective microbial culture on brine quality in wet salting process of meat
Kročko, Miroslav -- Steinhublová, Ivona -- Čanigová, Margita -- Ducková, Viera -- Bobko, Marek
Vplyv protektívnej mikrobiálnej kultúry na kvalitu soľného roztoku v procese mokrého solenia mäsa: Effect of protective microbial culture on brine quality in wet salting process of meat. In GOLIAN, J. -- ČAPLA, J. Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 184--187. ISBN 978-80-552-1978-3.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
8.Vplyv skladovania a údenia na zloženie a texturálne vlastnosti parených syrov: Effect of storage and smoking on the composition and textural properties of steamed cheese
Čanigová, Margita -- Remeňová, Zuzana -- Blažíčková, Lucia -- Ducková, Viera
Vplyv skladovania a údenia na zloženie a texturálne vlastnosti parených syrov: Effect of storage and smoking on the composition and textural properties of steamed cheese.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), s. 101--105. ISBN 978-80-7305-828-9.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
9.Zloženie a fyzikálno-chemické vlastnosti ovčieho mlieka na začiatku a ku koncu produkcie zrelého mlieka: Composition and physicochemical properties of ovine milk at the beginning and the end of the mature milk production
Zeleňáková, Lucia -- Čanigová, Margita
Zloženie a fyzikálno-chemické vlastnosti ovčieho mlieka na začiatku a ku koncu produkcie zrelého mlieka: Composition and physicochemical properties of ovine milk at the beginning and the end of the mature milk production.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 157--163. ISBN 978-80-552-1978-3.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.