Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Identification number: 1368
University e-mail: oleg.paulen [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
Chief official - Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Adamkovič
Vplyv použitia listového hnojiva Organic Green Gold na ujateľnosť, rast a prezimovanie jahôd po výsadbe
May 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tatiana Balko
Využitie rôznych substrátov pri vegetatívnom rozmnožovaní ovocných rastlín
May 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Berešík
Hodnotenie dynamiky obsahu kyselín v plodoch odrôd rakytníka rešetliakovitého (Hippophae rhamnoides L.)
April 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Berešík
Použitie dule (Cydonia oblonga) ako podpníka pre hrušky
May 2014Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Agneša Borárosová
Zhodnotenie spracovania čiernych ríbezlí vo vybraných potravinárskych podnikoch
May 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Bošková
Porovnanie úspešnosti očkovania ovocných drevín pri použití rôznych podpníkov
May 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Bošková
Využite sliviek (Prunus sp.) ako podpníkov pre marhule
June 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zoltán Bozay
Cielené využitie letného rezu v ovocinárstve
April 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Richard Brišák
Obnova starých výsadieb ovocných drevín
April 2020Displaying the final thesis
10.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jakub Čangel
Dynamika kvitnutia vybraných odrôd rakytníka rešetliakovitého (Hippophae thamnoides L.)
April 2021Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Čangel
Hodnotenie stavu výsadby zemolezu kamčatského (Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark) v regióne Látkovce
May 2019Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Čepička
Hodnotenie rastovej aktivity a úrodotvornosť kríkov vybranej kolekcie klonov Lonicera kamtschatica
May 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Čepička
Technológie výrobí ríbezľových vín
May 2014Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Pavol Čepička
Technológie výrobí ríbezľových vín
May 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Černáková
Návrh systému rezu pri revitalizácii sadu čerešní
May 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Farský
Možnosti rozmnožovania granátovníka púnskeho (Punica granatum L.)
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Follner
Návrh sadu orecha kráľovského (Juglans regia L.) v regióne Nového Mesta nad Váhom
April 2019Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Forgáč
Vplyv substrátu na zakoreňovanie a rast vybraných druhov drevín
May 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Gatial
Metódy rezu kôstkovín
May 2014Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Gatial
Vplyv letného rezu slivkovín na rastové parametre mladých stromov
May 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Gerhátová
Hodnotenie dynamiky obsahu cukrov v plodoch odrôd rakytníka rešetliakovitého (Hippophae rhamnoides L.)
April 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Gregor
Hodnotenie stavu ovocného sadu drieňa obyčajného (Cornus mas L.) v Hornom Tisovníku
April 2017Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Gregor
Pestovanie netradičných ovocných drevín
May 2015Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Gula
Hodnotenie obsahu antioxidantov v plodoch zemolezu kamčatského (Lonicera kamtschatica Pojark.) a využitie antioxidantov v praxi
May 2012Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Herák
Hodnotenie rôznych postupov rozmnožovania orecha kráľovského (Juglans regia)
May 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Herák
Rozmnožovanie orecha kráľovského (Juglans regia)
April 2013Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Hlinka
Návrh obnovy ovocného sadu v obci Moravské Lieskové
May 2019Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominik Hlinka
Údržba a renovácia starých výsadieb ovocných drevín
April 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Húsková
Zhodnotenie stavu pestovania brusnice chocholíkatej (Vaccinium corymbosum L.) v Smrečanoch a Vavrišove a návrh intenzifikačných opatrení
May 2011Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): MSc. Miroslava Jurčišinová
Influence of polysulfide fertilizers on selected parameters of peach trees
May 2017Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): MSc. Miroslava Jurčišinová
Využitie hnojív s vyšším obsahom síry pri pestovaní ovocných drevín
May 2015Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Jurovatý
Vplyv Gaucherovho rezu na parametre rastu a rodivosti jabloní odrody Braeburn
May 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Jurovatý
Využitie letného rezu pri tvarovaní intenzívnych tvarov jadrovín
May 2011Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Terézia Kišacová
Fenologické procesy vybraných odrôd slivkovín
May 2012Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Roman Kleštinec
Situácia v mestskom poľnohospodárstve vo vybraných regiónoch Slovenska
May 2014Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Radoslav Kobolka, PhD.
Optimalizácia manažmentu ochrany proti významným škodcom vybraných ovocných drevín
May 2016Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radoslav Kobolka, PhD.
Vplyv podmienok výsadby a odrôd brusnice obyčajnej (Vaccinium vitis idaea) na úrodu
May 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kollár
Zhodnotenie spracovania červených ríbezlí vo vybraných podnikoch
May 2011Displaying the final thesis
39.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Richard Koščialik
Vrtivka orechová (Rhagoletis completa) - potenciálne významný škodca orechov na Slovensku
April 2020Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Kudláč
Rastová aktivita a úrodnosť kríkov zemolezu kamčatského Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark. a zemolezu jedlého Lonicera edulis Turcz. Ex Freyn
May 2010Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Lovichová
Hodnotenie stavu starých výsadieb ovocných drevín
May 2019Displaying the final thesis
42.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Zuzana Lovichová
Revitalizácia starého ovocného sadu
May 2020Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): MSc. Dominik Lukáč
Design of Revitalization of the Fruit Orchard in Čelovce Village
May 2018Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): MSc. Dominik Lukáč
Hodnotenie stavu obecného ovocného sadu obce Čelovce
April 2016Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Macko
Metódy rezu kôstkovín
April 2014Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Macko
Vplyv odrody a podpníka na parametre rastu stromov čerešní
May 2016Displaying the final thesis
47.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Igor Marko
Návrh založenia výsadby brusnice chocholíkatej (Vaccinium corymbosum L.) v lokalite Horná Streda
May 2019Displaying the final thesis
48.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Erik Matlúch
Fenologické pomery broskyne obyčajnej (Persica vulgaris Mill.)
May 2020Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Maťo
Účinky Šittovho rezu na rast a rodivosť mladých stromov marhúľ
May 2015Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Maťo
Vplyv Šittovho rezu na rast marhúľ
June 2013Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Mihalik
Význam rôznych typov výhonkov ako predpokladu rodivosti marhule obyčajnej (Armeniaca vulgaris Lam.)
May 2019Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Mihók, PhD.
Dynamika obsahu cukrov v plodoch jabloní v období dozrievania
June 2013Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Moldová
Zhodnotenie súčasného stavu ochrany ovocných sadov na Slovensku proti ľadovým krúpam
May 2012Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Denis Nečas
Hodnotenie stavu starého ovocného sadu
May 2018Displaying the final thesis
55.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Denis Nečas
Revitalizácia starého ovocného sadu v obci Sobotište
April 2020Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Opršal
Hodnotenie rastu kríkov a tvorba úrody vybraných klonov zemolezu kamčatského (Lonicera kamtschatica L.)
April 2011Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Paľúch
Hodnotenie výskytu vybraných chorôb a škodcov jabloní v podmienkach úspornej chemickej ochrany
May 2015Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Paľúch
Výskyt vybraných chorôb a škodcov jabloní v podmienkach úspornej chemickej ochrany
June 2013Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Pastrnák, PhD.
Vplyv aplikácie ochranných opatrení proti abiotickým faktorom na biotické zložky systému v intenzívnych sadoch jabloní
May 2013Displaying the final thesis
60.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Soňa Petényiová
Využitie rôznych substrátov pri vegetatívnom rozmnožovaní ovocných rastlín
May 2015Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Pokorný
Vplyv Lorettovho rezu na parametre rastu a rodivosti jabloní odrody Braeburn
May 2013Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Pokorný
Využitie letného rezu pri ošetrovaní intenzívnych pestovateľských tvarov jadrovín
May 2011Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Poliak
Vplyv substrátu na rast mladých rastlín zemolezu kamčatského (Lonicera kamtschatica Sevast. Pojark)
May 2016Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Poliak
Využitie vybraných substrátov pri dopestovaní výsadbového materiálu zemolezu kamčatského (Lonicera kamtschatica Sevast. Pojark)
May 2014Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Pribišová
Hodnotenie mladých ovocných výsadieb PD Čachtice
April 2018Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Reháková
Hodnotenie úrodových parametrov čerešní v intenzívnej výsadbe
May 2013Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rudolf Ryban, PhD.
Dynamika rastu kríkov a hmotnosť plodov zemolezu kamčatského ( Lonicera kamtschatica a edulis)
April 2011Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikoleta Santorisová
Porovnanie technologických systémov pri pestovaní jabloní na Slovensku a v Taliansku
May 2012Displaying the final thesis
69.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Mária Schieberová
Údržba a renovácia výsadieb starých ovocných drevín
April 2020Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radovan Slocík
Hodnotenie sortimentu a stavu ovocných drevín v intraviláne obce Vyšná Pokoradz
May 2012Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): MSc. Natália Struhárová
Influence of polysulfide fertilizers on selected parameters of apple trees
May 2017Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): MSc. Natália Struhárová
Využitie hnojív s vyšším obsahom síry pri pestovaní ovocných drevín
May 2015Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petronela Šalková
Zhodnotenie obsahových látok v granátovom jablku a v iných ovocných druhoch
May 2011Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Šikula
Dynamika fenologických fáz odrôd marhule obyčajnej (Armeniaca vulgaris)
May 2011Displaying the final thesis
75.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Matej Šikula
Fenologické pomery sortimentu odrôd marhule obyčajnej (Armeniaca vulgaris)
May 2013Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Šikula
Fenologické pomery sortimentu odrôd marhule obyčajnej (Armeniaca vulgaris)
May 2014Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Šulek
Dynamika rastu kríkov druhov Lonicera kamtschatica a L.edulis
June 2012Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Šuppa
Využitie listového hnojiva "Organic Green Gold" v mladých výsadbách marhúľ
May 2014Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Šuppa
Využitie listového hnojiva "Organic Green Gold" v mladých výsadbách marhúľ
May 2011Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Taldíková
Hodnotenie populácie orecha kráľovského z hľadiska vybraných morfologických a biologických znakov
April 2018Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Tarics
Využitie listového hnojiva "Organic Green Gold" pri výrobe výsadbového materiálu jahôd
May 2012Displaying the final thesis
82.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Alexander Tomčík
Vplyv Pekrunovho rezu na parametre rastu a rodivosti jabloní odrody Braeburn
May 2013Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexander Tomčík
Vplyv Pekrunovho rezu na parametre rastu a rodivosti jabloní odrody Braeburn
May 2014Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alexander Tomčík
Výhody letného rezu pri tvarovaní intenzívnych tvarov jadrovín
May 2011Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Alexander Valach, PhD.
Vplyv aplikácie ochranných opatrení proti abiotickým faktorom na podmienky produkčných procesov v intenzívnych sadoch jabloní
May 2013Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Varga
Hodnotenie rastu, úrody a vybraných obsahových látok v plodoch Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark.L
May 2011Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Varga
Rast, rodivosť a rozmnožovanie zemolezu kamčatského (Lonicera kamtschatica Sevast. Pojark).
May 2013Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Várková
Násada kvetných pukov vybraných odrôd jabloní pri stromoch pestovaných v tvare štíhleho vretena
May 2015Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Várková
Pestovateľské tvary v intenzívnych výsadbách jabloní
June 2013Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Závodný
Vplyv vybraných agrotechnických opatrení na rast a produkciu brusnice strapcovitej (Vaccinium corymbosum)
May 2012Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Zboja
Hnojenie a výživa brusnice chocholíkatej (Vaccinium corymbosum L.)
May 2017Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Zboja
Vplyv diferencovanej výživy na rastové a úrodové parametre brusnice chocholíkatej (Vaccinium corymbosum L.)
May 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress