Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Identification number: 1368
University e-mail: oleg.paulen [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
Chief official - Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Časté chyby pri reze ovocných stromov
Paulen, Oleg
Časté chyby pri reze ovocných stromov. In Sady a vinice. 14, 3 (2019), p. 8--9. ISSN 1336-7684.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
2.Possibilities of Pleurotus ostreatus mushroom cultivation on the substrate with added compost from electronic composters
Golian, Marcel -- Chmelár, Dávid -- Paulen, Oleg -- Trochcová, Marianna
Možnosti kultivácie huby Pleurotus ostreatus na substráte s prímesou kompostu z elektronických kompostérov = Possibilities of Pleurotus ostreatus mushroom cultivation on the substrate with added compost from electronic composters. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, p. 32--35. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
3.Pôsobenie rastlín v systéme ovocného sadu
Paulen, Oleg
Pôsobenie rastlín v systéme ovocného sadu. In Sady a vinice. 14, 2 (2019), p. 18--20. ISSN 1336-7684.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
4.Rez marhúľ pestovaných v tvare voľne rastúcej koruny
Paulen, Oleg
Rez marhúľ pestovaných v tvare voľne rastúcej koruny. In Sady a vinice. 14, 2 (2019), p. 8--9. ISSN 1336-7684.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
5.Rez marhúľ po zbere
Paulen, Oleg
Rez marhúľ po zbere. In Sady a vinice. 14, 4 (2019), p. 5--7. ISSN 1336-7684.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
6.Skúsenosti zo zakladania intenzívnej výsadby orechov
Paulen, Oleg
Skúsenosti zo zakladania intenzívnej výsadby orechov. In Sady a vinice. 14, 1 (2019), p. 8--11. ISSN 1336-7684.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
7.Sorb tree (Sorbus domestica) - cultivation and its importance for the consumer environment
Kačániová, Miroslava -- Paulen, Oleg -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Jarabina oskorušová (Sorbus domestica) - k pestovaniu a významnosti pre spotrebiteľské prostredie = Sorb tree (Sorbus domestica) - cultivation and its importance for the consumer environment. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 8--10. ISBN 978-80-973463-1-7 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
8.The qualitative and quantitative screening of plant polyphenols
Kulig, Dominika -- Matysiak, Michal -- Baldovská, Simona -- Štefániková, Jana -- Maruniaková, Nora -- Mňahončáková, Erika -- Paulen, Oleg -- Kolesárová, Adriana
The qualitative and quantitative screening of plant polyphenols. In KŇAZOVICKÁ, V. -- BELEJ, Ľ. -- ČAPLA, J. -- HOLLÝ, D. -- MARUNIAKOVÁ, N. -- KOLESÁROVÁ, A. Food/Bio/Tech. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 58. ISBN 978-80-552-2038-3 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
9.The use of the fruits of mulberry (Morus nigra) in home proceeding environment
Kačániová, Miroslava -- Paulen, Oleg -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Využívanie plodov moruše čiernej (Morus nigra) i v spracovateľskom prostredí domácností: The use of the fruits of mulberry (Morus nigra) in home proceeding environment. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 11--13. ISBN 978-80-973463-1-7 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
10.Vývoj ovocinárstva na Slovensku v ostatných dvoch desaťročiach
Paulen, Oleg
Vývoj ovocinárstva na Slovensku v ostatných dvoch desaťročiach.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 250--256. ISBN 978-80-552-2010-9.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.