Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
Identifikačné číslo: 1373
Univerzitný e-mail: tibor.baranec [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra environmentalistiky a biológie (FAPZ)

Kontakty
     
     
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTyp
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zsolt József Balogh
Výskyt a štruktúra biokoridorov v širšom okolí obce Tvrdošovce
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zsolt József Balogh
Výskyt autochtónnych taxónov rodu Prunus L. v širšom okolí obce Tvrdošovce
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Benčaťová
Chorológia autochtónnych taxónov rodu Prunus L. v širšom okolí obce Levice
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Simona Benčaťová
VÝSKYT AUTOCHTÓNNYCH A SUBSPONTÁNNYCH TAXÓNOV RODU PRUNUS V OKOLÍ OBCE LEVICE.
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lea Bernátová
Taxonomická a reprodukčná charakteristika populácií skalníka (Cotoneaster Med. ssp:) na Vršatci
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Miroslav Borguľa
Analýza subspontánnych populácií Prunus spinosa agg. v širšom okolí obce Lučenec
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Borguľa
Analýza výskytu a štruktúry populácií Prunus spinosa agg. v širšom okolí obce Lučenec
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Eva Budáčová
Chorológia taxónov hlohu a analýza ich populácií na území Detvianskej kotliny
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Petra Debnáriková, PhD.
Štruktúra a funkčná integrita biokoridorov v poľnohospodárskej krajine
august 2016Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Dominik
Štruktúra vegetácie krovinných spoločenstiev v katastrálnom území obce České Brezovo
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Dominik
Výskyt autochtónnych taxónov rodu Prunus L. v juhozápadnej časti Slovenského Rudohoria
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Oľga Dominiková
Vegetácia biokoridorov v juhozápadnej časti Slovenského rudohoria
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Oľga Dominiková
Výskyt autochtónnych taxónov rodu Crataegus L. v juhozápadnej časti Slovenského Rudohoria
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Eckerová
Analýza výskytu lokálnych populácií taxónov rodu Prunus L. na území Trnavskej pahorkatiny
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavlína Fecková
Štruktúra biokoridorov západnej časti Žiarskej kotliny
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavlína Fecková
Vegetácia biokoridorov západnej časti Žiarskej kotliny
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Barbora Gazdíková
Ananlýza populácií taxónov rodu Prunus na Hornej Orave
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Gazdíková
Chorológia a štruktúra populácií trnky (Prunus spinosa agg) na Hornej Orave
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Bc. Marko Geci
Výskyt subspontánnych populácií Prunus spinosa agg. v širšom okolí obce Palín
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marko Geci
Výskyt subspontánnych populácií Prunus spinosa agg. v širšom okolí obce Senné
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Habo
Analýza výskytu a chorológie taxónov rodu Prunus L. v inundačnom území Strdného Ponitria
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Diana Halačová
Výskyt a štruktúra populácií taxónov rodu Iris L. v inundačnom území rieky Morava
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tamara Háziová
Chorológia a potencialne využitie taxónov rodu Prunus v oblasti Dunajskej Stredy
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jarmila Hóková
Analýza populácií taxónov slivky trnkovej (Prunus spinosa) v katastrálnom území Jelenca
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Eva Horčinová
Analýza populácií dominantného rodu ( Prunus L..) krovinných spoločenstiev v širšom okolí Senca
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Hošeková
Analýza dominantných druhov sekundárnej krovinovej vegetácie v oblasti Hornej Nitry
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Katarína Hricáková
Výskyt a štruktúra vegetácie v širšom okolí obce Ivanka pri Dunaji
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Hricáková
Výskyt autochtónnych taxónov rodu Prunus L. v širšom okolí obce Ivanka pri Dunaji
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Adela Kišacová, PhD.
Embryologická, ploidná a ekofyziologická charakteristika rodu Prunus v Západných Karpatoch
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Kováčiková
Chorológia a analýza populácií hlohu (Crataegus L.) v katastrálnom území obce Bánovce
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Miroslava Kováčiková
Výskyt a štruktúra populácií hlohu (Crataegus L.) v katastrálnom území obce Bánovce
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Kováčiková
Ananlýza populácií hlohov v nelesnej vegetácii Južného výbežku Strážovských vrchov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Mada
Analýza výskytu taxónov rodu Prunus L. v širšom okolí Čakajoviec
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Mesiarová
Variabilita taxónov rodu Prunus L. v biokoridoroch v širšom okolí obce Ludrová
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Mesiarová
Výskyt autochtónnych taxónov rodu Prunus L. v širšom okolí obce Ludrová
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Kristína Muráňová, PhD.
Taxonomická a populačná štruktúra krovinných biokoridorov poľnohospodársky využívanej krajiny
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Schulcze
Výskyt a analýza vegetácie biokoridorov v širšom okolí obce Bátorove Kosihy
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Schulcze
Výskyt autochtónnych taxónov rodu Prunus L. v širšom okolí obce Bátorove Kosihy
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Mgr. Ján Soták
Diverzita vegetácie biokoridorov a charakteristika dominantných taxónov na juhozápadnom Slovensku
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marián Štefanko
Chorológia autochtónnych taxónov rodu Prunus L. v Rajeckej kotline
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Štefanko
Výskyt autochtónnych taxónov rodu Prunus vo vybranom území Rajeckej kotliny.
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Uhrín
Chorológia taxónov rodu Prunus L. v extraviláne Bánoviec
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Vojtušová
Štúdium lokálnych populácií autochtónnych zástupcov rodu Prunus L. na území Levočských vrchov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Michal Žabka, PhD.
Úroveň ploidie, ekofyziologická a populačná charakteristika taxónov rodu Prunus L. v biokoridoroch JZ Slovenska
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ivana Žgančíková, PhD.
Štruktúra mokradnej a asociovanej vegetácie v kontaktnej zóne agrobiocenóz na Slovensku.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná