Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Identification number: 1377
University e-mail: zdenka.galova [at] uniag.sk
 
Professor - Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)

Contacts     
     
     Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateFinal thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Imrich Boďo
Bielkovinové markery pšenice letnej, tvrdej a špaldovej
May 2011
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Bulla
Detekcia kvality pšenice bielkovinovými markermi
May 2013
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Tomáš Bulla
Nutričná a technologická kvalita pšenice letnej, tvrdej a špaldovej
May 2011Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Vladimíra Čintalová
Biochemická charakteristika fazule záhradnej
April 2020
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Pavol Dubnický
Rastlinné transformačné konštrukty, ich stabilita v Agrobacterium tumefaciens a transformácia tabaku.
May 2012Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Ďuračka
Rosička okrúhlolistá ako liečivá rastlina s biotechnologickým potenciálom
April 2015
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mgr. Soňa Fekecsová
Bielkovinový profil zrna pšenice letnej vo vzťahu k technologickej kvalite
May 2013
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Jurášková
Celiakálne aktívne bielkoviny
April 2017
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Jurášková
Charakteristika cereálií a pseudocereálií z hľadiska ich alergenicity
April 2019
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Evelína Kalocsaiová
Testovanie jadier pletivovo-špecifických promótorov arábkovky thálovej v transgénnych rastlinách tabaku
April 2016
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Keblúšková
Štúdium vplyvu konštitutívnej expresie génu β-1,3-glukanázy z rosičky okrúhlolistej v transgénnom tabaku na odolnosť voči vybraným typom abiotického stresu
April 2018
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Tímea Kuťka Hlozáková, PhD.
Molekulárna charakteristika nových funkčných HMW-GS génov pšenice (Triticum aestivum L.)
September 2017
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Kútna
Molekulárno-genetická charakteristika pšenice letnej
April 2016
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Richard Landl
Biochemická a genetická charakteristika diploidných, tetraploidných a hexaploidných pšeníc
March 2019
Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Bc. Zuzana Marčanová
Genetická diverzita ovsa
April 2020Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Denisa Margetínyová
Vybrané analýzy β-1,3-glukanáz na úrovni DNA a proteínov v pšenici s rôznou ploidiou
April 2016
Displaying the final thesis
17.
Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Marianna Pavlíková
Genetická diverzita sóje fazuľovej
March 2020Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lenka Petrovičová, PhD.
Analýza bielkovinového a DNA polymorfizmu v kolekcii genetických zdrojov raže
June 2015
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dana Rajnincová, PhD.
Elektroforetická analýza gluténových bielkovín pšenice letnej
April 2015
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Dana Rajnincová, PhD.
Molekulárno-genetická analýza proteómu niektorých obilnín a pseudoobilnín
May 2019
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dana Rajnincová, PhD.
Nutričná a technologická kvalita zrna pšenice letnej
May 2013
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Rišková
Detekcia celiakálne aktívnych bielkovín v cereáliách a pseudocereáliách
May 2013
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martina Rišková
Technologická a výživná kvalita niektorých cereálií a pseudocereálií
May 2011
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Július Rozák, PhD.
Molekulárna a biologická diagnostika niektorých vírusových fytopatogénov ovocných drevín
May 2015
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Slovík
Biochemická charakteristika zrna pšenice letnej
May 2013
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Monika Szabóová, PhD.
Molekulárna a biochemická charakteristika mutantných línií láskavca
August 2013Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Špaleková
Genetická diverzita pšenice letnej
April 2016
Displaying the final thesis
28.
Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Andrea Špaleková
Genetický polymorfizmus kukurice siatej (Zea mays L.)
May 2021Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Marián Tomka, PhD.
Mapovanie genómu jačmeňa na základe bielkovinových a DNA markerov.
May 2012
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Andrej Trebichalský, PhD.
Genomický a proteomický prístup k identifikácii a diferenciácii Tritikale (x Tritticosecale Wittmack.)
June 2013Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikoleta Ujváriová
Vybrané analýzy chitináz na úrovni DNA a proteínov v pšenici s rôznou ploidiou
April 2016
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Záhorský, PhD.
In vitro kultúry borovice čiernej a hybridných jedlí
May 2013
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Záhorský, PhD.
Somatická embryogenéza ihličnatých drevín: štruktúrne aspekty somatických embryí
May 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress